Ajankohtaista

Föreläsning 19.10.: Framtidsvisioner inom regional film- och TV-produktion i Österbotten

Överlärare Christian Olsson från Svenska yrkeshögskolan föreläser nu på

torsdag 19.10.2006 kl 18.30

om hur dagens positiva regionala film- och mediautveckling förutspås fortsätta även i framtiden. Han belyser även på vilka villkor en gynnsam utveckling av film- och TV-produktion verkar.

Under föreläsningen förevisas även två kortfilmer; en musikvideo och kortfilmen "Trapphuset".

Föreläsningen, som går av stapeln i Vasa stadsbiblioteks dramasal, är öppen för allmänheten och ingår i den jubileumsföreläsningsserie som högskolorna i Vasa ordnar med anledning av Vasa stads 400 års jubileum.

Takaisin