Ajankohtaista

Förbättringar till studiestödet 1.1.2008

Nästa år får studerande förtjäna 30 % mera utan att förlora sitt studiestöd. De nya inkomstgränserna tillämpas på inkomster som intjänas från och med 1.1.2008. På inkomster som studerande har intjänat under åren 2006 och 2007 tillämpas de gamla inkomstgränserna.

Från och med 1.8.2008 höjs också studiepenningen. De högsta studiepenningarna stiger med cirka 15 % och de lägsta med minst 16 euro. Studiepenningsbeloppen avrundas till fulla eurobelopp.

För icke-högskolestuderande höjs statsgarantin för studielån fr.o.m. 1.18.2008 till samma nivå som för högskolestuderande, dvs. från 220 euro till 300 euro. Höjningen gäller inte studerande under 18 år eller studier utomlands.

Takaisin