Ajankohtaista

Fläkt från framtiden - föreläsningsserie för allmänheten

Högskolorna i Vasa tillägger sin egen vetenskapliga krydda i jubileumsåret. Högskolornas representanter föreläser under perioden 12.10.-23.11.2006 varje torsdag kl 18.30-20.00 i stadsbibliotekets Draama-sal.

På föreläsningarna behandlas framtidsvisioner från många olika synvinklar. Föreläsningarna är öppna och avgiftsfria för allmänheten. I föreläsningssamarbetet deltar alla sju högskolor i Vasa.

12.10. klo 18.30.
"Hälsa och lidande - följeslagare genom livet", lektor HVD Lisbet Lindholm, Åbo Akademi, Vasa.

19.10. kl 18.30
"Framtidsvisioner inom regional film- och TV-produktion i Österbotten", överlärare Christian Ohlsson, Svenska yrkeshögskolan.

26.10. kl 18.30
“Investera i din framtid" professor Kenneth Högholm, Svenska handelshögskolan.

2.11. kl 18.30.
"Oikeuden ja oikeustieteen tulevaisuudesta" professori Kimmo Nuotio, Oikeustieteellinen koulutus, Vaasa, Helsingin yliopisto

9.11. kl 18.30
"Suomen toiminnallisen aluerakenteen muutokset vuoteen 2040 mennessä", professori emeritius Kauko Mikkonen, Vaasan Yliopisto

16.11. kl 18.30
"Yrityksien tulevaisuus näkyväksi tuotevisioiden avulla" johtaja Satu Lautamäki, Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova

23.11. kl 18.30
"Mobiiliteknologia - tulevaisuutta vai tätä päivää" lehtori Pekka Liedes, Vaasan ammattikorkeakoulu

Takaisin