Ajankohtaista

Extra utexamineringsdag i maj

Ledningsgruppen för Vasa yrkeshögskola har beslutit, att även i slutet av maj kan examensbetyg utdelas. Utexamineringstillfälle arrangeras 29.5.2009 kl. 13. EK.

Takaisin