Ajankohtaista

EU-maiden opinto-ohjaajat Vaasaan

Vamk-tiedote 8.5.06

Vaasassa järjestetään toukokuun 14.-19. päivinä EU-maiden ohjaus- ja neuvonta-alan ammattilaisille suunnattu Eurooppalainen Akatemia -seminaari (Academia Exchange for European Guidance Counsellors).

Kuuden seminaaripäivän aikana valotetaan suomalaista ja erityisesti vaasalaista opinto-ohjauksen kenttää: vierailijat pääsevät tutustumaan ala- ja yläkoulun, lukion, ammattiopiston, Vaasan yliopiston, Hankenin, Åbo Akademin ja Vaasan ammattikorkeakoulun opinto-ohjauksen käytänteisiin sekä työvoimatoimiston koulutus- ja kansainvälisyyspalveluihin.

“Seminaari tarjoaa niin paikallisille ammattilaisille kuin vierailijoille mahdollisuuden verrata eri Euroopan maiden opinto-ohjauksen käytäntöjä sekä verkostoitua ja lisätä tunnettavuutta", sanoo Vaasan ammattikorkeakoulun opinto-ohjaaja Riitta Aikkola.

Keskeytykset kuriin

Opinto-ohjauksen suurimmat haasteet tämän päivän Suomessa ovat opintojen keskeytykset. Tämän vuoksi tuki ja ohjaus koko opintopolun ajan on ensiarvoisen tärkeää. Vaasan ammattikorkeakoulun ohjausjärjestelmän mukaan opiskelija käy säännönmukaisesti kehityskeskustelut ryhmäohjaajansa kanssa koko opintojensa polun ajan.

“Tarjoamalla riittävästi opintojen ohjausta ja neuvontaa pyrimme tukemaan opintojen etenemistä ja edesauttamaan valmistumista normiajassa. Myös aikuisopiskelijat arvostavat sitä, että heidän opintojensa etenemisestä ollaan kiinnostuneita. Suoritettujen tutkintojen määrän lisääntyminen kertoo mallimme myös tuottavan tuloksia", Aikkola sanoo.

Nivelvaiheet joustaviksi

Vaasan seudulla on parhaillaan meneillään useita opinto-ohjauksen kehittämisprojekteja. Vaasanseudun ohjaushankkeen tavoitteena on eri koulutasojen opinto-ohjaajien verkostoituminen ja sitä kautta nivelvaiheiden ohjauksen kehittäminen.

“Toisin sanoen tavoitteena on selkeyttää ja kehittää nuorten siirtymistä esimerkiksi yläkoulusta ammattioppilaitokseen tai lukioon ja edelleen korkeakouluun", Aikkola sanoo.

Eurooppalainen Akatemia -seminaarissa esitellään myös muun muassa maahanmuuttajien ohjausta Vaasassa, korkeakoulujen konsortiotoimintaa sekä TEKNO-TET -projektia, jonka tavoitteena on tutustuttaa yläkoulun yhdeksännen luokan oppilaita tekniikan alaan.

Eurooppalainen Akatemia -opintovierailuja järjestetään kuluvan kevään aikana useissa maissa ympäri Eurooppaa. Vaasan tapahtuman järjestelyistä vastaavat kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO sekä Vaasan ammattikorkeakoulu. Kaikkiaan seminaari kokoaa Vaasaan 16 vierailijaa kahdeksasta eri maasta.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Riitta Aikkola
Puh. 040 822 2615, riitta.aikkola@puv.fi

Opinto-ohjaaja Hilkka Vuorensivu
Puh. 040 516 3510, hilkka.vuorensivu@puv.fi

Takaisin