Ajankohtaista

Erityiskasvatuksen tarve päivähoidossa kasvaa

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA ja Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja palveluyksikkö järjestävät yhteistyössä Stakesin EriNet-hankkeen kanssa varhaiskasvattajille suunnatun koulutuspäivän:

Perjantaina 21.11.2003 (ryhmä 1 klo 8.30-11.45, ryhmä 2 klo 12.30-15.45)
Vaasan ammattikorkeakoulussa, Wolffintie 30, 65200 VAASA, auditorio C134

Koulutus sai niin suuren suosion, että se toteutetaan kahtena samansisältöisenä tilaisuutena aamu- ja iltapäivän aikana. Ilmoittautumisia kertyi yli 250, joista suurin osa on Vaasan kaupungin sosiaaliviraston päivähoito-osaston työntekijöitä. Päivän kouluttajana toimii EriNet-hankkeen projektipäällikkö Liisa Heinämäki Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta STAKES:sta.

Erityiskasvatuksen tarve on noussut voimakkaasti esiin varhaiskasvatuksessa. Päivähoidossa erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt samalla kun kuntien toiminta on läpikäynyt suuria taloudellisia ja hallinnollisia muutoksia. Moniammatillisen tuen tarve asettaa paineita päivähoidon käytänteisiin: kuinka kytkeä yhteen varhaiskasvatus, lääkinnällinen kuntoutus, perheen psykososiaalinen työ tai lapsen psyykkisen kehityksen turvaaminen.

Erityispäivähoitoon kaivataan uusia lähestymistapoja ja tietoa. Mahdollisuudet ovat moninaiset, mutta aikaa kehittelylle on vähän. Pienissä kunnissa ei usein ole omia työntekijöitä päivähoidon erityiskasvatukseen.Yksi tulevaisuuden vaihtoehdoista on kuntien verkottuminen erityisten kysymysten ympärille. EriNet on syksyllä 2002 käynnistynyt kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa kunnille ohjausmateriaalia erityispäivähoidon järjestämisestä ja kehittää alueellista yhteistyötä.


Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Sirkka Soini, Vaasan AMK, puh. 326 3018, 040 778 3018

Kehittämissuunnittelija Tuula Mulju, SONet Botnia, puh. 326 3201, 040 578 3414

sekä http://www.stakes.fi/varttua/tietotori/erityiskasvatus/eri/EriNet.htm

 

Takaisin