Ajankohtaista

Erikoistumisopinnot haussa 31.5. asti

Julkaistu 2011-05-26 13:44:21 EEST.

Erikoistumisopinnot haussa 31.5. asti

Erikoistumisopinnot ovat tehokas ja joustava tapa täydentää ja ajantasaistaa ammatillista osaamista, sillä monimuotoinen opiskelutapa sopii myös työssäkävijän aikatauluihin. Opiskelussa toteutetaan aikuiskoulutuksen periaatteita, jolloin opiskelu on itseohjautuvaa ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Opinnot alkavat syyskuussa 2011 ja päättyvät toukokuussa 2012.

Vakuutus- ja sijoitustoiminnan erikoistumisopinnot, 30 op

Vakuutus- ja sijoitustoiminnan erikoistumisopinnot on tarkoitettu alasta kiinnostuneille sekä esim. vakuutus- ja rahoitusyhtiöissä, vakuutusedustajina, pankeissa tai pankkiiriliikkeissä työskenteleville.

 > Opintoihin sisältyy mm. vakuutuslainsäädäntöä, sopimusoikeutta, sijoitusmuotoihin tutustumista, sijoittamista koskevaa lainsäädäntöä sekä erilaisten talouden lainalaisuuksien ja signaalien ymmärtämistä.
> Hakukelpoisuutena soveltuva ammattikorkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Ei työkokemusvaatimusta.

Perioperatiivisen hoitotyön erikoistumisopinnot, 30 op 

Erikoistumisopinnot on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille.

> Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa lähiopiskelun lisäksi käytetään verkko-opetusta ja etätehtäviä. Lähiopiskelua on kahdesta kolmeen päivään kuukaudessa. Opiskeluun sisältyy teoriaopintojen lisäksi harjoittelua ja kehittämistehtävä. Harjoittelu suoritetaan sairaalassa päiväkirurgisella osastolla, leikkaussalissa ja heräämössä.
> Hakukelpoisuutena soveltuva ammattikorkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä alan työkokemusta vähintään yksi vuosi.

Kansainvälisten teknologiahankkeiden projektijohtaminen, 30 op

Erikoistumisopinnot on tarkoitettu teollisuusyritysten palveluksessa toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat osaamista erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten projektien ja alihankintaketjujen johtamiseen.

> Opintoihin sisältyy kansainväliset vuorovaikutustaidot, projektin johtamisen menetelmät, työkalut ja tiedonhallinta, sopimustekniikka ja -käytännöt, logistiikka, kansainvälisen työmaan erityiskysymykset. Osa opinnoista toteutetaan englanninkielellä.
> Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa lähiopiskelun lisäksi käytetään verkko-opetusta, etätehtäviä ja projektiharjoituksia.
> Hakukelpoisuutena soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto sekä alan työkokemusta vähintään kaksi vuotta.

Seksuaalineuvonnan erikoistumisopinnot, 30 op

Erikoistumisopinnot on suunniteltu sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltuvan alan opistotason tai ammatti- tai tiedekorkeakoulutasoisen tutkinnon suorittaneille.

> Opintoihin sisältyy mm. seksuaaliterveyden perusteet, oman seksuaalisuuden kohtaaminen, seksuaalisuuden moninaisuus, seksuaaliongelmat ja niiden hoito, sairaudet ja seksuaalisuus, sekä seksuaalisuus ja väkivalta.
> Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetuksen lisäksi osallistujat tekevät etätehtäviä ja lopputyönä omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän. Lähiopetusta on 2-3 pv kuukaudessa.

Hakeminen:

Erikoistumisopintoihin haetaan erillisellä hakulomakkeella suoraan VAMKiin 31.5. mennessä. Hakulomakkeet www.puv.fi > hae aikuiskoulutukseen > erikoistumisopinnot > hakeminen.

Lisätietoja:

www.puv.fi/fi/koulutus/erikoistumisopinnot/

Hakutoimisto
puh. 020 693 323 (vaihde), hakutoimisto@puv.fi

Takaisin