Ajankohtaista

Erikoistumisopinnoilla osaaminen ajan tasalle - haku 31.5. mennessä

Erikoistumisopinnot ovat tehokas ja joustava tapa täydentää ja ajantasaistaa ammatillista osaamista, sillä monimuotoinen päivä-, ilta- ja viikonloppuopetus sopii myös työssäkävijän aikatauluihin. Opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja hankkineet alan työkokemusta. Koulutus alkaa syksyllä 2004 viikolla 35.

Hakuaika on 1.5.-31.5.2004.


Lisätietoja

Opintojen kuvaukset ja hakulomakkeet

Takaisin