Ajankohtaista

Ensimmäiset valmistuivat ylemmästä terveysalan tutkinnosta

Ensimmäiset opiskelijat valmistuvat Vaasan ammattikorkeakoulun terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmasta.

-Usea opiskelija on sijoittunut jo opintojen aikana hallintotehtäviin, muun muassa osastonhoitajaksi, kertoo yliopettaja Regina Nurmi.
Esimerkiksi nyt valmistuva Päivi Joensuu on saanut kotihoidon johtajan viran Alajärveltä. Hän teki opinnäytetyönsä muistiasiakkaan hoitoketjun yhtenäistämisestä.

Tammikuussa valmistuvat myös Toni Valli ja Sari Peltoniemi, jotka työskentelevät Vanhan Vaasan sairaalassa ja tekivät sinne yhdessä opinnäytetyön muutosjohtamisesta ja lähiesimiehen kokemuksista. Vallin mielessä ovat esimiestehtävät tulevaisuudessa, kun taas Peltoniemi pitää mahdollisena lisäopintoja pedagogiselta alalta.

Opinnot käynnistyivät vuonna 2006 työn ohessa noin kahtena lauantaina kuukaudessa, mutta 30 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön tekemiseen kaikki kolme katsoivat viisaimmaksi ottaa opintovapaata. Opintojaksot suoritettiin etätehtävillä, joissa pystyi soveltamaan opiskelemaansa teoriaa omaan työyhteisöön.

Ylempi AMK-tutkinto vastaa yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettua maisterin tutkintoa. Ylempään tutkintoon voivat hakea sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai vastaavan suorittaneet. Lisäksi tutkinnon jälkeen tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- tai terveysalalta.

 

Päivi Joensuu, Sari Peltoniemi ja Toni Valli saivat sairaanhoitajan (ylempi AMK) tutkinnon suoritettua kahdessa ja puolessa vuodessa.


Kuva ja teksti: Pia Liedes

Takaisin