Ajankohtaista

eNNI yhtenäistää hoitotyössä potilastietojen kirjaamista

Julkaistu 2010-10-18 09:33:49 EEST.

Enni_Regina.jpg

VAMKin hoitotyön yliopettaja, osastonjohtaja Regina Nurmi kertoi yliopettajan roolista ja kokemuksista eNNI-hankkeessa Vamkin osalta hankkeen päätösseminaarissa 11.10.2010

eNNI on kansallinen terveyshanke vuosille 2008-2012, jossa sairaanhoitajat, hoitotyön opettajat ja opiskelijat kehittävät käytäntöä yhdessä. Hankkeessa on määritelty potilasasiakirjojen yhtenäinen rakenne ja laadittu hoitotyön kirjaamiselle yhtenäinen malli. Kirjaamisen yhtenäisen mallin käyttöönotto edellyttää hoitotyön uudistamista kirjaamisen osalta.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa työelämän ja koulutuksen uudenlaista kehittämisyhteistyötä. eNNIn terveydenhuollon organisaatioiden sairaanhoitajista ja ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajista sekä informaatikoista kootut alueelliset työryhmät ovat kouluttaneet tässä osahankkeessa 2009 - 2010 tarvittavaa kirjaamisen kehittämistä alueillaan.

Vaasan alueella hankkeessa mukana ovat olleet Vaasan keskussairaalan osasto E5 ja Vähänkyrön terveyskeskuksen vuodeosasto.

Uudenlainen kehittämisyhteistyö käynnistynyt Suomessa terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattikorkeakoulujen välille. Sairaanhoitajat ottavat ensimmäisinä käyttöön kansallisesti sovitun yhtenäisen mallin hoitotyön kirjaamisessaan. Kansaneläkelaitoksen ylläpitämään terveysarkistoon liittymisvelvollisuudet tulevat voimaan julkisilla palvelujen antajilla syyskuussa 2014 ja yksityisillä syyskuussa 2015.

Opetusministeriö on rahoittanut 19 ammattikorkeakoulun osahanketta vuosina 2009-2010. eNNI-kirjaamishanketta jatketaan 2010 -2012 alueellisesti.

Laureassa pidetyssä hankkeen päätösseminaarissa olivat mukana hankkeessa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä ammattikorkeakoulujen, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmistoja tuottavien ja kehittävien organisaatioiden edustajat.

Teksti ja kuva: Terhi Pekkinen

Takaisin