Ajankohtaista

Eläkkeelle jäävä rehtori Ruotsala toivoo vaasalaisten ammattikorkeakoulujen yhdistymistä

Rehtori Pentti Ruotsalan työ sai
juhlallisen loppusilauksensa
21.5.2004, jolloin hän hoiti
viimeisen virallisen
edustusvelvollisuutensa ammattikorkeakoulun lukuvuoden päättäjäisissä.

Kemijärvellä 1941 syntynyt
Pentti Ruotsala toimi
Vaasan teknillisen oppilaitoksen rakennustekniikan yliopettajana
vuosina 1969-1977,
rakennustekniikan osastonjohtajana
1974-1977 ja rehtorina 1977-1996.
Vaasan väliaikaisen
ammattikorkeakoulun rehtoriksi
hänet valittiin vuonna 1996 ja vakinaistuneen ammattikorkeakoulun
rehtoriksi vuonna 1999.


Vuosien mittaan rehtori Ruotsala on pitänyt
yli 50 päättäjäispuhetta ja jakanut lähes 10 000 tutkintotodistusta.

Yhdistyminen loisi monikielisen vaikuttajan

Suomessa on 50 korkeakoulua. Pohjanmaan alueella ammattikorkeakouluja on neljä. Vaasassa korkeakouluyksiköitä on seitsemän, joista ammattikorkeakouluja on kaksi: monikielinen Vaasan ammattikorkeakoulu ja ruotsinkielinen Svenska yrkeshögskolan.

Rehtori Ruotsala pelkää, että nykyinen kieleen perustuva jako kääntyy kumpaisenkin haitaksi ja toivoo, että löytyy tarvittava mahti, voima ja  tahto yhdistää nämä kaksi ammattikorkeakoulua. Yhdistynyt noin 5000 opiskelijan korkeakoulu olisi yksi suurimmista ammattikorkeakouluista ja jopa suurempi kuin paikallinen yliopisto.

-         Lisäksi substanssiarvomme monikielisimpänä ammattikorkeakouluna olisi ylivertainen koko maassa ja huomiota herättävä myös kansainvälisesti. Olen kuitenkin jo vuosia sitten tullut siihen surulliseen päätelmään, että ilman tätä kaikin puolin järkevää uudistusta vaasalainen ammattikorkeakoulutoiminta - ja itse asiassa koko Vaasa ja tämä alue - tulee pidemmän päälle hirttäytymään kielipoliittiseen jääräpäisyyteensä.


Kansainväliseen tutkintojärjestelmään

Pentti Ruotsala toteaa, että tuoreen opetusministeriön lausunnon mukaankin Vaasan ammattikorkeakoulu on hyvässä kunnossa: kehittäminen on ollut määrätietoista ja ongelmakohtiin on puututtu. Tulevista haasteista Ruotsala mainitsee laatujärjestelmän kehittämisen ja siihen sitoutumisen.

Lähitulevaisuuden haaste kaikille korkeakouluille on siirtyminen kansainvälisesti vertailtavissa olevaan tutkintojärjestelmään. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulut voivat perustutkintojen lisäksi tarjota ylempään korkeakoulututkintoon johtavia ohjelmia. Vaasan ammattikorkeakoulussa käynnissä on liiketalouden alan jatkotutkintokokeilu.

Opetusministeriön vuosille 2003-2008 laatimassa ja valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa todetaan, että jatkotutkinnot tullaan vakinaistamaan yliopistojen maisteritutkintojen rinnalle.

-         Jatkotutkinnon profiili tulee kuitenkin säilymään ammatillisena, joten pelkoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolien hämärtymisestä ei ole, Ruotsala selventää.

Opetusministeriön kehittämissuunnitelmassa todetaan niin ikään, että korkeakoulujen kansainvälistymistä tehostetaan edelleen.

-         Ammattikorkeakoulumme kansainvälistymiskehitykseen tyytyväisenä haluan haikein mielin siteerata lapsuuskodissani majailleilta saksalaissotilailta oppimaani laulua "Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei.."


Teksti: Tarja Gromov
Kuva: Vesa Sirén

Takaisin