Ajankohtaista

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 21.-29.10.

Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 43.  Viikon tarkoituksena on mm. virittää keskustelua päihdeasioista sekä tehdä näiden asioiden parissa toimivia tahoja tunnetuksi ja lisätä verkostoitumista eri toimijoiden välillä.
Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa sekä toteuttaa ja edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Ehkäisevän päihdetyön keinoin pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja. Työllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin.

Teemaviikkoon liittyen järjestään erilaisia tapahtumia. Katso Vaasan tapahtumat osoitteesta http://www.health.fi/content/toiminta/ept/vaasa06.html

Lisätietoja:
http://www.health.fi/index.php?page=toi_paihdetyo

Takaisin