Ajankohtaista

E-tjänsten för studiestöd

www.fpa.fi -> våra E-tjänster

På FPA's webbplast du får följande tjänster med dina banknycklar:

- Studiestödsmånader, behandlingsskede
- Program för beräkning av studielånsavdrag: berättigar mina studier till skatteavdrag, inom vilken tid ska examen avläggas, hur påverkar studielånets belopp avdragets storlek och när kan avdraget göras.
- Studielånsförfrågningar: har lånegaranti beviljats, hur mycket lån kan lyftas och när, samt hur stora studielånsskulder har jag.
- Nya versioner av progammen för beräkning av hur stora inkomster man får ha enligt de inkomstgränser som träder i kraft 2008.
- Förfrågan om studielånsavdrag: de studie- och låneuppgifter som inverkar på studielånsavdraget, avgörandeuppgifterna för avdraget och de uppgifter som lämnats till skatteförvaltningen
- Anmälan om ändring av kontonummer och personuppgifter
- Beslutskopior för alla de förmåner som finns i e-tjänsten (början av år 2007).
- E-tjänster omfattar också nya ansökningar (bl.a sjukdagpenning, föräldradagpenning, barnbidrag)

Tilläggsinformation sekr. för studiestödsnämnden Susan Sundqvist 040-733 4174

Takaisin