Ajankohtaista

Det är dags att ge feedback på studieperioderna - den grupp som gett mest feedback får en bastukväll!

Länken för feedback på studieperioderna har öppnats. Du har möjlighet att ge feedback på alla genomförda studieperioder och på detta sätt utveckla Vasa yrkeshögskola. Din konstruktiva kritik är viktig och läses av både lärarna och deras förmän. Ett sammandrag över all feedback behandlas även av ledningsgruppen.

Ifjol utmärkte sig VYH:s studerande som feedbackgivare. I jämförelse med andra yrkeshögskolor mottog vi bra med feedback. Utrymme för förbättring finns ändå. Flera  studerandes röst hörs längre!

I år räknas efter varje periods slut vilken avdelning som fått feedbackprocenten att växa mest. Denna avdelnings grupper deltar i utlottningen av en bastukväll vid VAMOKs bastu!

Är er avdelning den mest aktiva feedbackgivaren?
http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/opinnot/opintojaksopalaute/

Ytterligare information:
Kvalitetschef Tarja Kettunen, tarja.kettunen@puv.fi

Takaisin