Ajankohtaista

De nya studerandena har valts

Resultaten från den gemensamma ansökan till yrkehögskolorna är klara. En lista över de antagna vid Vasa yrkeshögskola finns här. BILAGA

De antagna skall meddela om de tar emot sin studieplats till ansökningsbyrån senast 3.8.2007.

Läsåret inleds måndagen den 27 augusti 2007.

Mera information:

ansokningsbyran@puv.fi

Tel. 06- 326 3111 (växel)

Takaisin