Ajankohtaista

Delta i utlottningen av sommarjobbssedlar!

Sommarjobbssedeln är ett värdepapper värt 250 euro, som kan öppna dörren till ett sommarjobb för dig.

168 sedlar utlottas, 1 st./person och syftet med sedeln är att motivera företag och föreningar att anställa vasaungdomar under sommaren.

I utlottningen kan alla 15-21-åriga (födda år 1983-88) skolelever eller studerande från Vasa delta. De utlottade sommarjobbssedlarna  kan användas i företag och föreningar som sysselsätter under 50 personer. Ett företag eller en förening som erbjudit jobb kan efter sommaren lösa in ett stöd på 250 euro.

Arbetsförhållandet skall pågå minst en månad under tiden 1.5-31.8.2004.

Lottsedlar för utlottningen erhålls från och med 23.2 från Medborgarinfon och Platstorget.

Sista inlämningsdag för lottsedlarna är 19.3. Lottdragningen sker 25.3. De som vunnit en sommarjobbssedel får meddelande per post.

Närmare anvisningar på lottsedeln!

Takaisin