Ajankohtaista

Finns det outnyttjade idéer i din skrivbordslåda?

Med dem kan du delta i

Från Idé till Affärsidé 2007 -tävling

Teknologicentrum Oy Merinova Ab anordnar redan den fjärde regionala affärsidétävlingen inom Vasaregionen. Genom tävlingen söks nya konkurrenskraftiga affärsidéer som är möjliga att förverkliga. Tävlingens syfte är att aktivera och stöda uppkomst och utveckling av idéer.

Konkurrenskraftig affärsidé löser kundens problem
Utgångspunkten i en konkurrenskraftig affärsidé är kundens problem. För att lösa kundens problem kan man utnyttja en helt ny kompetens eller en redan befintlig kompetens på ett nytt sätt. En problemlösande idé kan vara en produkt-, tillverknings-, service- eller marknadsföringsidé.

Tävlingen är öppen för alla
Tävlingen som anordnas är öppen för alla, men den är regionalt avgränsad så, att den planerade affärsverksamheten skulle främja konkurrenskraften hos teknologiindustrin i Vasaregionen. I tävlingen kan (delta) enskilda personer, team och företag delta.
Det är möjligt att samtidigt delta i Från Idé till Affärsidé 2007 -tävlingen och i den pågående riksomfattande Venture Cup -tävlingen (www.venturecup.fi). Obs! Deadline för steg III (Komplett affärsplan) i Venture Cup är den 11.4.2007 kl. 12:00.

Sakkunnigråd bedömer affärsidéerna
Ett sakkunnigråd på bred bas bedömer särskilt affärsidéns innovativitet, möjligheten att förverkliga den och de tillväxtmöjligheter den gett regionens teknologiindustri både på inhemska och internationella marknader. Rådets medlemmar har lång erfarenhet av utveckling av ny affärsverksamhet från ett flertal olika verksamhetsområden.

Pris
Som pris i tävlingen utdelas 1-5 st penningpriser ur en penningdonation. Penningsumman varierar mellan 1.000-5.000 euro.

Deltagande
Tävlingsförslag skall postas senast den 15.5.2007 till adressen:
Oy Merinova Ab, Från Idé till Affärsidé 2007, PB 810, 65101 VASA.
Alla förslag behandlas strängt konfidentiellt. Belönade bidrag publiceras vid prisutdelningstillfället endast i den omfattning som förslagsgivaren medger.

Tävlingsformulär fås genom Merinovas hemsidor på adressen www.merinova.fi.

Tilläggsinformation:
Servicechef Ulla Kalliokoski
ulla.kalliokoski@merinova.fi
tel. 040 591 2882

Takaisin