Ajankohtaista

Delta i enkät över bibliotekstjänster!

Enkäten genomförs under mars månad för att utveckla yrkeshögskolebibliotekens tjänster. Alla kunder - oberoende av hur aktivt man använder bibliotek - har möjlighet att påverka genom att ge sina åsikter.

Enkäten finns under 1-31.3.2004 på adressen https://www.optimix.org/optimix/tailor/MuFo.stm

Svara nu för att förbättra bibliotekstjänsternas kvalitet!

Tillägssuppgifter

Marita Ahola, bibliotekschef

Takaisin