Ajankohtaista

Delta i enkät om bibliotekstjänster!

Bästa kund,
Var vänlig och svara på bibliotekets kundenkät. Syftet med enkäten är att utvärdera och utveckla bibliotekets tjänster. Enkäten genomförs i samarbete med yrkeshögskole-, universitets-, special- och allmänna bibliotek. Nationalbiblioteket koordinerar enkäten.

Blanketten för enkäten finns på: https://www.optimix.org/optimix/tailor/mufo.stm

Du kan svara på enkäten t.o.m. 30.4.2008. Det tar cirka 10-15 minuter att fylla i blanketten. Svaren behandlas konfidentiellt. Vi informerar om resultaten av enkäten på bibliotekets webbsida.

Din åsikt är viktig! Genom att svara hjälper du oss att utveckla bibliotekstjänsterna.

Takaisin