Ajankohtaista

ConnectCompetence mötesplats har öppnats för studerande och näringsliv

Pressmeddelande 21.3.2007

Vasaregionens elektroniska mötesplats för studerande och företag, ConnectCompetence.fi öppnas 21.3.2007. Med hjälp av portalen kan företag och organisationer söka studerande som är intresserade av att skriva sina avhandlingar eller examensarbeten åt en uppdragsgivare, samt arbetspraktikanter och studerande för inlärning i arbete. För studerandena erbjuder portalen förutom kontakter med arbetslivet även möjligheten att söka ämne för avhandlingar och examensarbeten.

- I Vasaregionen finns över 15 000 studerande och närmare 7 000 företag, berättar Stefan Råback, programchef för Vasaregionens regioncentrumprogram vid VASEK. - Vi ville skapa ett effektivt verktyg som skall underlätta matchningen av utbud och efterfrågan. Regionens företag skall få det lättare att hitta ny kompetens och arbetskraft, och regionens studerande verkliga kontakter med arbetslivet. Med hjälp av portalen vill vi även få studerandena att stanna kvar i regionen efter avslutade studier.

Den avgiftsfria portalen betjänar användare på tre språk och har utvecklats utgående från företagens behov. - Syftet var en så enkel och tydlig webbplats som möjligt som ger parterna chansen till en första kontakt, beskriver Kari Huhta, företagsombudsman vid VASEK. - Efter denna kommer parterna sinsemellan överens om fortsättningen.

Nya idéer och utvecklingsmöjligheter

Idén till ett verktyg som sammanför regionens företag, organisationer och studerande kom från företagslivet. Ganska ofta hör man att studerandena saknar verkliga kontakter till arbetslivet, och situationen har i princip varit densamma sett ur företagens synvinkel. Nu finns kontaktytan. Om företaget inte hittar den rätta studeranden kan de vända sig till kontaktpersoner vid läroinrättningarna, vars kontaktuppgifter finns i portalen, som hjälper dem att hitta rätt kompetens bland studerandena.

Portalen har finansierats genom Vasaregionens regioncentrumprogram. I projektets styrgrupp ingick representanter för Vasa yrkesinstitut, Svenska yrkesinstitutet, Vasa vuxenutbildningscenter, Korsnäs kurscenter, Vasa yrkeshögskola, Svenska yrkeshögskolan, Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa och Svenska handelshögskolan. För portalens tekniska genomförande ansvarar Visualweb Ab. ConnectCompetence.fi är VASEKs nyaste webbtjänst. Från förr finns det bl.a. Vasaregionens företagsregister och Registret över lediga lokaler och tomter för företag, av vilka det senare förnyas som bäst.

Närmare uppgifter
Stefan Råback VASEK, gsm 050 590 2525
Kari Huhta VASEK, gsm 0500 761 996

http://www.connectcompetence.fi
http://www.vasek.fi


    

Takaisin