Ajankohtaista

Centria ja VAMK aloittavat yhteisen digitalisaation johtamisen YAMK-koulutuksen

Julkaistu 2021-03-15 08:44:51 EET.

Centria-ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) aloittavat syksyllä 2021 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan insinöörikoulutuksen, jonka tavoitteena on vastata digitalisaation aiheuttamiin nopeisiin muutoksiin työelämässä. Digitalisaation johtamisen koulutuksessa syvennytään digitalisaation suuntauksiin, erilaisiin kehittämismenetelmiin sekä pilvipalveluihin. Koulutuksella varmistetaan, että yrityksissä riittää osaamista pysyä digitalisaatiokehityksessä mukana.

– Yhteistyön tiivistäminen Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa kehittää molempien korkeakoulujen toimintaa ja tarjoaa alueen korkeakoulutetuille uuden jatkuvan oppimisen polun, mutta mahdollistaa myös laajemman alueellisen kehittämisen yritysten hyväksi. Vastaamme siis siihen kysyntään, joka meille on työelämän taholta tullut, kertoo Centria-ammattikorkeakoulun koulutusalapäällikkö Jari Isohanni.

– Koulutus perehdyttää opiskelijoita digitalisaation uusimpiin suuntauksiin ja antaa heille syvällisemmän näkemyksen sen johtamiseen.  Näin, opiskelijat saavat laajemman käsityksen aiheesta ja saavat valmiudet osallistua digitalisaatioprosessin eri vaiheiden suunnitteluun ja toteutukseen, kertoo yliopettaja Ghodrat Moghadampour Vaasan ammattikorkeakoulusta. 

 – Käytännössä Centrian ja VAMKin opiskelijat opiskelevat yhdessä ryhmässä, mikä tietysti monipuolistaa ryhmää ja tuo yhteen entistä enemmän osaamista. Opetusvastuu jakaantuu myös tasan korkeakoulujen kesken, Isohanni kuvailee.

Digitaalisen johtamisen YAMK-koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, joten opinnot voi suorittaa myös työn ohessa. Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina.

VAMKin hakukelpoisuuden antaa insinööri (AMK)  tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Koulutukseen voi hakea kevään yhteishaussa 17.–31.3.2021.

 – Pohjanmaan tietotekniikan alalla toimivat ammattikorkeakoulut ovat jo pitkään tehneet syvää yhteistyötä. Näin olemme voineet paremmin palvella koko Pohjanmaan aluetta kukin omalla erityisosaamisellaan. Yhteinen koulutusohjelma on luonnollinen askel tässä kehityksessä, summaa VAMKin tietotekniikan koulutuksesta vastaava Juha Nieminen.

Takaisin