Ajankohtaista

Business Factorysta yrittäjäksi jo opintojen aikana

Vamk-tiedote 1.11.2005

Yrittäjyyden opettaminen on haasteellista, sillä todellisen yritystoiminnan harjoittelu edellyttää oman yrityksen perustamista. Business Factory on Vaasan ammattikorkeakoulun tänä syksynä aloittanut esihautomo, jossa opiskelijat pyörittävät omia osuuskuntia ja harjoittavat oikeaa liiketoimintaa ohjattuina opintoina.

Business Factory järjestää avoimien ovien päivän

Tiistaina 8.11. klo 14.00-17.00, jolloin vieraat voivat tutustua toimintaan lähemmin ja keskustella yhteistyömuodoista. Osoite: Palosaarentie 8-10, 65200 VAASA.

Business Factoryssä opiskelijaa valmennetaan yrittämisen eri haastaviin vaiheisiin. Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja yrittäjyyden opinnoissa laadittua liiketoimintasuunnitelmaa toteutetaan ohjatusti. Opetusmenetelminä painottuvat tekeminen eli ongelmaperustainen oppiminen sekä tiimioppiminen. Esihautomovaiheessa ei taloudellisen voiton saaminen ja liiketoiminnan kasvu ole päätavoitteena, vaan lähinnä valmiuksien antaminen opiskelijalle myöhemmin oman yrityksen perustamiseen ja sen liiketoiminnan kehittämiseen. Ohjaavalle opettajalle esihautomo tarjoaa oivan ympäristön kehittyä niin kouluttajana kuin oman alansa asiantuntijana.

Yhteistyöverkostoista tukea

Ohjaavan opettajan lisäksi Business Factory tarjoaa opiskelijan käyttöön monipuolisen yhteistyöverkoston, esimerkiksi Merinova-teknologiakeskuksen koordinoiman YRKE -yrittäjyyden kehittämisprojektin, muiden vaasalaisten korkeakoulujen verkoston sekä liiketoimintaosaamisen kehittämisverkoston LOKnetin.

Business Factoryssa on parhaillaan mukana yhdeksän eri alojen opiskelijaa ja tavoitteena on perustaa monialainen osuuskunta. Työn alla olevia liikeideoita ovat mm. Kirjanpitotoimisto, Nettisivustojen tekninen ja graafinen suunnittelu ja toteutus, Osuuskuntamuotoisten yritysten henkilöstövuokrauspalvelu, Pitopalvelu- ja ohjelmapalvelutoimisto sekä Tietojenkäsittelyalan konsultointipalvelut. Jo toteutuneita toimenpiteitä ovat osuuskunnan perustamisprosessin käynnistämisen lisäksi esimerkiksi ammattikorkeakoulun Vamk Chance -liikeideakilpailun organisointi sekä yhteistyömuotojen kartoitus mm. Vaasan yliopiston ja TE-keskuksen kanssa.

Lisätietoja:

Lehtori, Business Factoryn ohjaaja Timo Malin
Puh. 06 326 3581, 050 520 7063, timo.malin@puv.fi
http://www.puv.fi/fi/opiskelijapalvelut/businessfactory/

Takaisin