Ajankohtaista

Biologista vesakontorjuntaa käsittelevälle opinnäytetyölle menestystä Thesis-kilpailussa

Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuneen insinöörin Kjell Lindin opinnäytetyö on saanut kunniamaininnan valtakunnallisessa Thesis-kilpailussa. Tekniikan alan 39 työstä palkittiin kaksi, minkä lisäksi kaksi sai kunniamaininnan. Työn ohjaajana toimi lehtori Pekka Stén.

Lind käsitteli insinöörityössään biologisen vesakontorjunta-aineen mahdollisuuksia tienpidossa, erityisesti purppuranahakkasienen biologisia ominaisuuksia, vaikutusmekanismeja ja ekologisia riskejä. Sienestä valmistettua preparaattia kokeiltiin pienimuotoisessa vesakonraivauksessa, ja ensimmäiset alustavat tulokset saadaan kuluvan kasvukauden aikana.

Tehokkaalla biologisella vesakontorjunta-aineella olisi sekä kansantaloudellista että ympäristösuojelullista merkitystä. Vaasan tiepiiri jatkaa vuosina 2005-2007 purppuranahakkasienellä tehtävän vesakontorjunnan tutkimusta osallistumalla laajaan Metsäntutkimuslaitoksen koordinoimaan yhteistyöprojektiin.

Thesis on vuosittain järjestettävä opinnäytetyökilpailu, jonka tarkoituksena on lisätä ammattikorkeakoulutuksen tunnettuutta, nostaa opinnäytetöiden tasoa ja kannustaa tutkimus- ja kehitystyöhön. Thesis 2004 -kilpailuun osallistui ennätykselliset 250 työtä. Kilpailun toimeksiantaja on opetusministeriö, ja käytännön järjestelyistä vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Takaisin