Ajankohtaista

be wanted! Ansökning 2.8 - 5.8.2010

Bli proffs med Vamk-examen! Vi utbildar proffs inom teknik, företagsekonomi, turism, informationsbehandling, sociala området samt sjuk- och hälsovård för arbetslivets krävande behov. Du har möjlighet att utvecklas till proffs i en arbetslivsorienterande studiestig där ditt yrkesmässiga kunnande baseras på mångsidiga kunskaper och färdigheter samt intresse att inhämta ny information.

Ansökningstid 2.8 - 5.8.2010 på adressen www.yhansokan.fi. Undervisningen i dessa utbildningsprogram börjar i augusti 2010.

> Informationsbehandling (tradenom)
> Kone- ja tuotantotekniikka (insinööri, AMK)
> Tietotekniikka (insinööri, AMK)
> Ympäristöteknologia (insinööri, AMK)

Att avlägga en yrkeshögskoleexamen med tonvikt på arbetslivets behov tar 3,5-4 år. Examen består av yrkesteoretiska studier, praktik som lämpar sig för utbildningsområdet samt av lärdomsprov som huvudsakligen utförs i samarbete med företag och samfund.

Närmare information:

ansokningsbyran@puv.fi, tfn 0207 663 300 (växel)

Takaisin