Ajankohtaista

Betydande finansiering har erhållits för att skapa gemensamt Open Source-resurscenter i Vasa och Umeå

Vasa yrkeshögskola och Umeå universitet har erhållit 1,7 millioner euro för sitt gemensamma Open Kvarken-projekt. Hälften av finansieringen kommer från Botnia-Atlantica Interreg-programmet som stöder gränsöverskridande samarbete mellan Finland, Sverige och Norge. Övriga finansiärer är Österbottens Förbund, Länsstyrelsen i Västerbotten, Vasaregionens Utveckling Ab och Vasa stad. Finansiering kommer även från Vasa yrkeshögskola som fungerar som koordinator för projektet.

Open Source innebär program som alla kan använda, undersöka, vidareutveckla och distribuera vidare. De traditionella program som används idag har oftast sluten källkod och är proprietära. Idag skulle inte Internet fungera utan programvara med öppen källkod. Denna öppenhet sprider sig vidare och har en stor utvecklingspotential när programutvecklingen görs och kostnaderna sprids över hela jorden.

Open Kvarken-projektets centrala mål är att föra fram öppna lösningar för den offentliga sektorn. Även den privata sektorn skall uppmuntras att börja stöda öppna lösningar för den offentliga sektorn. Intresset för att dela programvara mellan olika myndigheter stiger. Det kan ge stora ekonomiska inbesparingar när den offentliga sektorn själv äger källkoden till sina program och enbart köper tjänster för att anpassa koden till sina specifika behov. Här erbjuder Open Kvarken-projektet information och attitydförändring för den offentliga sektorn.

Under det treåriga projektets gång skall ett Open Source-resurscentrum i Vasa (VCOSS) och ett i Umeå (UCOSS) växa fram. De skall samarbeta kring olika delar som ingår i projektet. Bl.a. 15 browserbaserade lösningar för den offentliga sektorn skall presenteras t.ex. PDF-signering, ärendehantering mm. Ett Open Source-alternativ för webbmöten skall tas fram. En "startkit" för nyföretagare skall presenteras. Undervisningsmaterial kring Open Source skall även tas fram och testas gemensamt mellan Vasa yrkeshögskola och Umeå universitet.

Den 2.10.2008 ordnas ett öppningsseminarium i Umeå och 15.10.2008 arrangeras ett öppningsseminarium i Vasa där bl.a. IT-chefen Sten Andersson från Örnsköldsviks kommun talar. Vasa-seminariets program finns bifogat.

TILLÄGGSUPPGIFTER
-Projektchef Rainer Lytz, tel. 040 841 2805, rainer.lytz@puv.fi
-Projektkoordinator Henrik Niemelä, tel. 040 011 3896, henrik.niemela@puv.fi

Takaisin