Ajankohtaista

Besvara bibliotekets användarenkät

Berätta din åsikt om yrkeshögskolans bibliotekstjänster! AMKIT-konsortiets kvalitetsgrupp gör en förfrågan om kundtillfredsställelse inom YH-biblioteken. Genom att besvara den deltar du i att utveckla tjänsterna i ditt eget bibliotek. Det tar cirka 10 minuter att fylla i enkäten. Svarstid 13.3.-13.4.2006.

Användarenkät https://www.optimix.org/optimix/tailor/MuFo.stm

Tack för ditt deltagande!

Takaisin