Ajankohtaista

Skrivtävling för studerande

Avsikten är att publikationen om VirtualYH som blir klar under år 2008 skall ge en heltäckande bild av VirtualYH:s verksamhet och dess inverkan på högskolefältet i Finland. Den skall berätta om hur verksamheten vid VirtualYH har utvecklats från de allra första tiderna till idag. Publikationen ges ut i både skriftlig och elektronisk form.

Vi vill också låta studerandena höras i publikationen. Därför ber vi studerande skriva en artikel om de erfarenheter de skaffat sig av studier vid VirtualYH.

Artikeln skall vara 3 - 10 sidor (A4) lång. Man kan använda exempelvis bilder, teckningar eller tabeller för att göra texten mer levande och åskådlig.

Redaktörerna för publikationen väljer ut de tre bästa artiklarna, som publiceras i VirtualYH-publikationen. Författaren till den bästa artikeln belönas med en iPod Nano-spelare och de två övriga vars artiklar publiceras belönas med en mp3-spelare. Vinnarna meddelas personligen, varför det är viktigt att du uppger dina kontaktuppgifter när du sänder in din artikel. VirtualYH förbehåller sig dock rätten att publicera färre eller fler än tre artiklar, liksom rätten att förkorta och stilisera de artiklar som publiceras.

Sänd din artikel till adressen annina.korpela[at]amk.fi senast fredag 28.3.

Närmare information:
http://www.amk.fi/sv/index/uutiset/P_24.html

Takaisin