Ajankohtaista

be global! Gemensam ansökan till engelskspråkiga utbildningsprogram 11.1-12.2.2010

Ansökan till utbildningsprogram på främmande språk som leder till examen sker via en riksomfattande gemensam ansökan under tiden 11.1-11.2.2010, då både finländska och utländska sökande ansöker samtidigt.

Ansökan sker elektroniskt via www.admissions.fi. Vasa yrkeshögskola erbjuder engelskspråkig utbildning inom informationsteknik, internationell handel och turism:

- Information Technology (Bachelor of Engineering)
Färdigheter i krävande internationella datatekniska arbetsuppgifter inom industri och näringsliv med betoning på inbyggda system (embedded system), dvs. integrering av hårdvara och mjukvara både vad gäller programvaruteknik och datakommunikationslösningar. Som specialkunnande även fotbollsrobotik.

- International Business (Bachelor of Business Administration)
Som specialisering internationell marknadsföring och utrikeshandel eller handel i Asien. Båda innehåller tre månaders praktik utomlands.

- Tourism (Bachelor of Hospitality Management)
Examen ger färdigheter att arbeta inom turism och restaurangservice i hemlandet eller utomlands. Möjlighet att studera i Thailand.

Ansökningsbehörighet ger gymnasiets lärokurs, studentexamen eller yrkesutbildning på andra stadiet och tillräckliga kunskaper i engelska. Studierna inleds hösten 2010.

Internationalitet är en central del av verksamheten vid Vasa yrkeshögskola. Studierna sker i mångkulturella grupper som består av både finländska och utländska studerande. Årligen studerar ca 300 utländska studerande från drygt 50 länder inom de engelskspråkiga utbildningsprogrammen. Skolan tar varje år emot ca 80 internationella utbytesstuderande. Ca 150 av yrkeshögskolans egna studerande bedriver utbytesstudier utomlands.  

Närmare information:

http://www.puv.fi/sv/utbildning/ungdomsutbildning/

eller

ansokningsbyran@puv.fi

Takaisin