Ajankohtaista

Asiantuntijat kohtasivat yrittäjyyskasvatuksen arviointiseminaarissa VAMKissa

Julkaistu 2010-11-29 14:31:45 EET.

Vaasan ammattikorkeakoulussa, VAMKissa 18.11. järjestetyssä yrittäjyyskasvatuksen arviointiseminaarissa pohdittiin yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arviointia. Tilaisuuteen oli saapunut pääpuhujaksi Malcolm Hoare, joka toimii englantilaisen Warwick Universityn Centre for Education and Industry -yksikön aluejohtajana.

yrittäjyyskasvatus_hoarekekäle.jpg

Tilaisuuden pääpuhuja Malcolm Hoare (vas.) ja Vamkin rehtori Tauno Kekäle.

Hoare pohti puheenvuorossaan sitä, millaisia tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia tulevaisuuden työntekijöiltä vaaditaan, sekä yrittäjämäisten oppimisympäristöjen merkitystä näihin haasteisiin vastaamisessa. Tämän ohella Hoare esitteli CIE:ssä kehitettyä yrittäjyyskasvatuksen arviointi- ja laatujärjestelmää, joka on laajasti käytössä Britanniassa, ja herättänyt laajaa kiinnostusta myös muualla Euroopassa.

Reinikainen.jpg

Koulutuksen arviointineuvoston pääsihteeri, kasvatustieteiden tohtori Pasi Reinikainen esitteli puheenvuorossaan suomalaisen oppilasarvioinnin koko kenttää ja pohti niitä haasteita, joita yrittäjyyskasvatus uudistuville opetussuunnitelmille asettaa.

Professori Jaana Seikkula-Leino Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta tarkasteli laajasti yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin mahdollisuuksia. Samalla hän esitteli valtakunnallisen Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -hankkeen etenemistä ja tuoretta YVI-hanketta, jolla ollaan tuottamassa uutta yrittäjyyskasvatuksen verkkoympäristöä opetusalalle, työ- ja elinkeinoelämälle sekä järjestöille.

Lopuksi vaasalaisen Länsimetsän koulun rehtori Matti Autio esitteli koulunsa yrittäjyyskasvatuskokemuksia ja erilaisia tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta käytännössä. Seminaarin yleisö koostui varsin laajasti eri alojen opettajista ja asiantuntijoista. Tilaisuuden järjestäjänä toimi Vaasan ammattikorkeakoulu yhteistyössä Yrkesakademin Österbotten YA:n, Vaasan yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa.

Teksti: Jukka Rautio
Kuvat: Vesa Sirén


Takaisin