Ajankohtaista

Ansökan till engelskspråkiga utbildningar pågår t o m 15.2.

Ansökan till utbildningsprogram på främmande språk som leder till examen sker via en riksomfattande gemensam ansökan under tiden 14.1-15.2.2008, då både finländska och utländska sökande ansöker samtidigt.

Vasa yrkeshögskola erbjuder engelskspråkig utbildning inom informationsteknik, internationell handel och turism:

Information Technology (Bachelor of Engineering)
Utbildningsprogrammet ger färdigheter som behövs för informationstekniska uppgifter inom industrin och näringslivet. Särskild inriktning på inbyggda system, dvs. växelverkan mellan hårdvara och mjukvara, programteknik och datakommunikation. Undervisning även inom fotbollsrobotik.

International Business (Bachelor of Business Administration)
Specialisering inom internationell marknadsföring och utrikeshandel eller handel med Asien. Vardera inriktningen innehåller tre månaders utlandspraktik. 

Tourism (Bachelor of Hospitality Management)
Utbildningen ger ett brett kunnande inom hotell- och restaurangbranschen. Möjlighet att studera i Thailand. 

Studierna sker i mångkulturella grupper som består av både finländska och utländska studerande. Internationalitet är en central del av verksamheten vid Vasa yrkeshögskola. Årligen studerar ca 200 utländska studerande från drygt 50 länder inom de engelskspråkiga utbildningsprogrammen. Skolan tar varje år emot ca 80 internationella utbytesstuderande. Ca 150 av yrkeshögskolans egna studerande bedriver utbytesstudier utomlands.  

Ansökan sker elektroniskt via www.admissions.fi

Ansökningsbehörighet ger gymnasiets lärokurs, studentexamen eller yrkesutbildning på andra stadiet och tillräckliga kunskaper i engelska. Studierna inleds hösten 2008.

Närmare information:
http://www.puv.fi/sv/utbildning/ungdomsutbildning/
ansokningsbyran@puv.fi

Takaisin