Ajankohtaista

WinhaWille öppet för anmälan läsåret 2010-2011

Studerande som fortsätter sina studier bör för läsåret 2010-2011 göra närvaro- eller frånvaroanmälan senast 31.8.2010. Anmälningen sker via WinhaWille https://secure.puv.fi/wille.

Studerande som överskridit studietiden anmäler sig till studiebyrån.

Närvaro-/frånvaroanmälan kan ändras enbart vid byte av läsåret. Gällande vårterminen, görs ändringsanmälan före 10.1.2011 till studiebyrån.

Erkki Kokkonen

Takaisin