Ajankohtaista

Anmälan som studerande för lå 2009 - 2010

Alla studerande bör en gång per läsår anmäla sig som antingen närvarande eller frånvarande studerande. Anmälningen gäller hela läsåret.

Anmälningstiden 11.4. - 31.8.2009.

Studerande som fortsätter sina studier anmäler sig via en anslutning i intranet - Winha-Wille https://secure.puv.fi/wille. De som överskridit stadgeenlig studietid anmäler sig vid studiebyrån. 

Studerande som inte anmält sig förlorar sin studierätt. Anmälningsuppgifterna lämnas även till yrkeshögskolans studiestödsnämnd. Det är alltså skäl att se till att uppgifterna uppdateras eftersom dessa har betydelse för studiestödet.

Anmälan kan vid skifte av terminen ändras till när- eller bortvaro genom en anmälan till studiebyrån. Förändring till anmälan för vårterminen bör dock göras på studiebyrån senast en vecka före avräkningsdagen dvs. före 12.1.2010.

Under den stadgeenliga studietiden kan studeranden anmäla sig som frånvarande under sammanlagt högst två läsår, detta dock endast för ett läsår i gången. Studeranden som har överskridit den stadgeenliga studietiden, kan inte anmäla sig som frånvarande.   

Mvh. Erkki Kokkonen

chef för studieärenden

Takaisin