Ajankohtaista

Ändringar i studiestödslagen och -stadgan

Tillräcklig framgång i studierna:

1. YH-examen

En yrkeshögskolestuderande skall i fortsättningen genomföra i genomsnitt minst 3,2 studieveckor per stödmånad.

Det betyder, att om du under tiden 1.9.04 - 31.5.2005 lyfter stöd för nio månader, skall du under samma tid få ihop minst 29 studieveckor.

Ändringarna träder i kraft 1.8.2004 och de gäller alla yrkeshögskolestuderande.

I den uppföljning av studieframgången, som sker på hösten 2004, beaktas studier avlagda under tiden 1.9.2003 - 31.7.2004. Man skall i genomsnitt ha minst 3 studieveckor per stödmånad.

2. Specialiseringsstudier

Enligt 5 a § från 1.8.2004 bör man avlägga minst 3 studieveckor per stödmånad i specialiseringsstudier. (Specialiseringsstudier är för dem som redan har en examen, t.ex. tradenom).

Tilläggsuppgifter

Susan Sundqvist, studiestödsnämndens sekreterare

Takaisin