Ajankohtaista

Ammattikorkeakoulupedagogiikka-kirja on julkaistu

Ammattikorkeakoulupedagogiikka-teos on ensimmäinen kattavasti ammattikorkeakoulujen pedagogiikkaa käsittelevä oppikirja.

Kirjan aiheita ovat mm. ammattikorkeakoulun toimintaympäristö ja sen muutokset, tutkiva ja kehittävä oppiminen, ohjaaminen eri muodoissaan, oppimisympäristöt, arviointi ja ammattikorkeakoulun opettajuus. Artikkelien kirjoittajat ovat alansa eturivin asiantuntijoita. Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja Raijaliisa Laakkonen on yksi kirjoittajista.
 
Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Ajankohtaisia puheenvuoroja.
Toim. Hannu Kotila
Edita 2003
ISBN 951-37-3935-X
Hinta 29 euroa.
 
_ _ _
 
Muuttuva opettajuus
Raijaliisa Laakkonen
 
Artikkelin tarkoituksena on tarkastella opettajan työn muutoksia opistoasteen opettajasta ammattikorkeakoulun opettajaksi sekä ammattikorkeakoulun 10-vuotisen historian aikana tapahtuneita muutoksia opettajan työnkuvassa ja tehtävissä.
 
Uudistuksiin ja uudistumistarpeeseen ovat vaikuttaneet mm. tieto- ja oppimiskäsitysten muutokset, työn, työelämän ja yhteiskunnan muutokset, globalisaatio ja tieto- ja viestintäteknologian muutokset. 1.8.2003 voimaan tulevat ammattikorkeakoululaki ja asetukset vahvistavat ammattikorkeakoulun asemaa korkeakoulujärjestelmässä ja korostavat ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävää sekä tutkimus- ja kehitystyötä työn, työelämän ja alueen kehittämisessä. Uusia haasteita opettajalle tuovat tutkimus- ja kehitystehtävä, aluekehitystehtävä ja korkeakoulutasoisuus.
 
Muutos on jatkuva ja etenevä prosessi jokaisessa aikaansa seuraavassa organisaatiossa. Myönteinen asenne muutokseen ja oppimiseen, vanhoista rutiineista luopuminen ja uuden omaksuminen ovat ammattikorkeakoulun menestystekijöitä. Oppiva organisaatio ja oppimisen johtaminen organisaatiossa ovat avaimia muutosten hallintaan. Tieto- ja viestintäteknologian sekä verkkojen kehittyessä ja globalisaation edetessä, opettajan työ tulee muuttumaan. Toisen haasteen opettajan työlle muodostavat suuret vaateet yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä- ja argumentointitaitojen hallinnasta kansainvälisessä ympäristössä, joihin tulee jo koulutuksen aikana kiinnittää suurempaa huomiota.
 
Yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja työelämän kanssa edistää kokonaisvaltaisesti alueen kehitystä. Vuoropuhelu perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen, tuotekehityksen, valmistamisen ja markkinoinnin välillä tulee olla jatkuvaa, kaikkien yhteinen projekti ilman keskinäistä kilpailua.

Takaisin