Ajankohtaista

Ammattikorkeakoulujen kirjastot osaksi Tritoniaa

Vaasan korkeakoulujen yhteinen kirjasto ja oppimiskeskus toteutuu 1.1.2010, kun Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian Vaasan yksiköiden kirjastot yhdistyvät Tritoniaan. Tritonian nykyiset kehysorganisaatiot ovat Vaasan yliopisto, Åbo Akademi ja Svenska handelshögskolan. Viiden korkeakoulun yhteinen Tritonia-sopimus allekirjoitettiin kesällä 2009.

Viikolla 47 ammattikorkeakoulujen kirjastot Palosaarelta muuttavat Tritoniaan ja kirjastojen kokoelmatietokannat yhdistetään. Ammattikorkeakoulujen muut kirjastoyksiköt Raastuvankadulla keskustassa ja Sarjakadulla Huutoniemellä jäävät nykyisiin tiloihinsa.

Yhteisen Tritonian vahvuuksina ovat muun muassa laajemmat kokoelmat yhdessä paikassa, moderni oppimisympäristö sekä monipuoliset ja tasapuoliset palvelut kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Yhdistyvien kirjastojen kokoelmat vahvistuvat erityisesti tekniikan alalla, mutta myös sosiaalialalla. Yhdistyminen voi myös helpottaa yhteistyötä korkeakoulujen oppiaineiden kanssa opetuksen ja tutkimuksen vahvistamiseksi. Kaikille avoimena tieteellisenä kirjastona Tritonia palvelee entistä paremmin myös alueen yrityksiä ja muita tiedontarvitsijoita.

Ajatus kaikkien vaasalaisten korkeakoulujen yhteisestä kirjastosta oli olemassa jo Tritoniaa suunniteltaessa 1990-luvun loppupuolella. Yhdistymisen varsinainen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2006 opetusministeriön hankerahoituksella. Hankkeen lähtökohtina olivat Palosaaren kampuksella lähekkäin sijaitsevat tekniikan alan opetus- ja kirjastoyksiköt sekä korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen, jossa tavoitteena on tehostaa korkeakoulujen toimintaa ja edistää niiden välisten verkostojen syntymistä.

Suunnittelua ovat ohjanneet Vaasan korkeakoulukonsortion nimeämät työryhmät, joissa on ollut kattava edustus yhteistyökumppaneiden johdosta ja kirjastoista. Ammattikorkeakoulujen koko kirjastotoiminta suunnitellaan sijoitettavaksi Palosaaren kampusalueelle silloin, kun ammattikorkeakoulujen kaikki yksiköt ovat siirtymässä Palosaaren alueelle. Suunnitelmien mukaan tämä tapahtunee vuonna 2013.

Yhteisiin oppimiskeskuspalveluihin, yhteisellä kampuksella

Keskeinen osa Tritonian toimintaa on Oppimiskeskus, jossa kehitetään vaasalaisten korkeakoulujen verkko-opetusta. Tritonian oppimiskeskustoiminta on koskenut ammattikorkeakouluja jo vuodesta 2005 alkaen vuosittaisten erillissopimusten perusteella. Vuonna 2010 tämä toiminta vakinaistuu. Silloin Tritonia tukee yhtäläisesti vaasalaisten korkeakouluyksiköiden opetuksen ja oppimisen kehittämistä sekä tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja opiskelukäyttöä tarjoamalla konsultoivaa opetusteknologista ja pedagogista tukea ja koulutusta.

Wolffintien kirjastossa vietettiin viimeistä aukiolopäivää 12.11. kakkukahvien merkeissä. Uusiin kirjastotiloihin Tritoniaan pääsee tutustumaan 23.11. alkaen.

Lisätietoja:

Toimistopäällikkö Christina Flemming (Tritonia), 050-551 2243
Kirjastonjohtaja Marita Ahola (VAMK), 040-701 3580
Kirjastonhoitaja Christian Nelson (Novia), 050-595 3110

Takaisin