Ajankohtaista

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen OPM-yksikkö aloittaa toimintansa

OPM-tiedote 28.2.2007

Opetusministeriön organisaatiota uudistetaan 1.3.2007. Organisaatiouudistus koskee koulutus- ja tiedepolitiikan osastoa, jonne perustetaan korkeakoulu- ja tiedeyksikkö, aikuiskoulutuksen tulosalue ja esikunta.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston uusi korkeakoulu- ja tiedeyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, korkeakouluopintoja ja -tutkintoja, tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta, tutkijakouluja, Suomen Akatemiaa, Kotimaisten kielten tutkimuskeskusta, toimialan tietohuoltoa ja arkistotointa sekä CSC-Tieteellinen laskenta Oy -nimistä yhtiötä. Korkeakoulu- ja tiedeyksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue.

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön määräaikaisena johtajana toimii Anita Lehikoinen, koulutuksen tulosalueen johtajana Hannu Sirén ja tutkimuksen tulosalueen määräaikaisena johtajana Juha Arhinmäki. Yksikön johtajan ja tutkimuksen tulosalueen johtajan virat on tarkoitus täyttää huhtikuun loppuun mennessä.

Aikuiskoulutuksen tulosalue käsittelee asiat, jotka koskevat aikuiskoulutusta, vapaata sivistystyötä ja elinikäisen oppimisen periaatteelle rakentuvan koulutuspolitiikan edistämistä. Aikuiskoulutuksen tulosalueen vastuulla on nyt kattavasti asiat, jotka liittyvät työikäisen väestön osaamis- ja koulutustason kohottamiseen. Aikuiskoulutuksen tulosalueen johtajana toimii Marita Savola.

Esikunta valmistelee ja yhteensovittaa asiat, jotka koskevat useamman kuin yhden yksikön toimialaa sekä osaston talousarviota ja henkilöstöä. Esikunnan päällikkönä toimii suunnittelupäällikkö Kirsi Kangaspunta.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osastossa jatkavat ennallaan yleissivistävän koulutuksen yksikkö, jonka johtajana on Eeva-Riitta Pirhonen, ja ammatillisen koulutuksen yksikkö, jonka johtajana on Timo Lankinen.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston organisaation uudistaminen on osa opetusministeriön kehittämisohjelmaa 2007-2011. Ohjelma linjaa ministeriön toiminnan kehittämistä ja uudistaa organisaatiota siten, että opetusministeriö voi entistä paremmin vastata toimintaympäristön muutoksesta johtuviin tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin.

_ _ _

Lisätietoja:

- koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja Sakari Karjalainen, puh. (09) 160 77220, 0400 818 910

Opetusministeriön kehittämisohjelma 2007 - 2011 on julkaistu opetusministeriön www-sivuilla osoitteessa:  http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2006/kehittamisohjelma2007_2011.html

Takaisin