Ajankohtaista

Ammatillisen kieltenopetuksen tutkimus

Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttavat Korkeakoulujen arviointineuvoston rahoittamaa kieltenopetuksen arviointi- ja kehittämishanketta.

Hankkeeseen liittyy kyselytutkimus, jolla kartoitetaan mm. ammatillisen kieltenopetuksen ja ammattiaineiden välisen yhteistyön nykytilaa. Kyselyt toteutetaan internetissä sähköisellä ZEF-palautteenkeruu- ja analysointiratkaisulla.

Kutsumme Sinut vastaamaan kyselyyn internetissä. Vastaaminen on vaivatonta ja vie vain noin 10 minuuttia.

Lisätietoja kyselystä saa sähköpostitse osoitteesta Kieltenhankkeen_Kysely@oamk.fi.

Kysely löytyy internetistä osoitteesta: http://www.oamk.fi/kieltenhanke/opiskelijat

Kyselyyn vastanneiden, yhteystietonsa antaneiden vastaajien kesken arvotaan yllätyspalkintoja!

Takaisin