Ajankohtaista

AMK-valintakoe järjestetään yksivaiheisena lähikokeena 31.5.–9.6.

Julkaistu 2021-01-18 12:34:00 EET.

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat ensi syksynä alkaviin koulutuksiin poikkeusoloissa. Maaliskuussa alkavan yhteishaun opiskelijavalinnat toteutetaan todistusvalinnalla sekä AMK-valintakokeella, joka koronapandemian vuoksi järjestetään poikkeusoloissa. Koe järjestetään 31.5.–9.6.2021 yksivaiheisena lähikokeena ammattikorkeakoulujen osoittamissa tiloissa. Koepäivien määrää on lisätty kahdeksaan.

Ammattikorkeakoulut ovat aloittaneet huolellisen valmistautumisen kevään 2021 opiskelijavalintoihin. Tavoitteena ovat valinnat, jotka takaavat hakijoidenyhdenvertaisen kohtelun ja AMK-valintakokeen järjestämisen terveysturvallisella tavalla. Valintakoetilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea usealla paikkakunnalla noudattaenviranomaisten (OKM ja THL) antamia ohjeita ja suosituksia.

-Valmistautuminen kevään 2021 opiskelijavalintoihin poikkeaa täysin viime vuodesta. Meillä on ollut aikaaarvioida 2020 touko-kesäkuussa järjestetyn kaksivaiheisen AMK-valintakokeen toteutumista ja ongelmia, kertoo toiminnanjohtaja Petri Lempinen Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta.

Viime maaliskuussa Suomi siirtyi koronaviruksen leviämisen vuoksi poikkeusoloihin samaan aikaan kuin yhteishaku alkoi. Muutokset opiskelijavalintoihin jouduttiin tekemään nopeasti. Tuolloin päätöksetkaksivaiheisesta etä- ja lähikokeestatehtiin tilanteessa, jossa viranomaiset olivat sulkeneet oppilaitosten tilatopetukselta, ja maassa oli muutenkin voimassa runsaasti rajoituksia mm. Uudenmaan sulku.

Korona-aikana kaikkea ammattikorkeakoulujen kampuksilla tapahtuvaa toimintaa ovat ohjanneet viranomaisten (OKM, THL) ohjeet ja suositukset. Opetuksessa on vakiintunut hybridimalli, jossa kampuksilla järjestetäänturvavälit ja hygienia huomioiden välttämätöntä lähiopetusta. Muulta osin järjestetään verkko-opetusta.

MyösAMK-valintakoejärjestettiinviime vuonna kaksi kertaapoikkeusoloissa.Kesäkuussa ja lokakuussa pidettyihinlähikokeisiin osallistui yhteensä noin 36 000 hakijaa. Tiedossa ei ole,ettävalintakokeista olisi lähtenyt tartuntaketjuja.

-Yksivaiheisen lähikokeen järjestämisellä ammattikorkeakoulut haluavat poistaa arveluja vilpin mahdollisuuksista, joista keskusteltiinvuoden 2020 korkeakoulujen etäkokeiden yhteydessä.Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on tärkeä poistaa mahdollisuuksia väärinkäytöksiin koesuorituksen aikana,Lempinenkuvaa päätöksenteon taustoja.

AMK-valintakoe poikkeusoloissa

Yhteishaun hakuaikana hakijat ilmoittautuvat AMK-valintakokeeseen Opintopolku.fi-palvelussa. Valintakoetilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea usealla paikkakunnalla.

Hakijoilla on mahdollisuus valita kokeen suorituspaikka ja -aika tarjolla olevista vaihtoehdoista. Valintakoepaikaksi hakija voi valita myös ammattikorkeakoulun, johon hän ei ole hakenut, mutta joka sijaitsee lähellä omaa asuinpaikkaa.Näin vähennetään valintakokeisiin osallistumiseen liittyvää matkustamista.

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää valintakoetilaisuuksiakahdeksana eri päivänä, mikä jakaa hakijajoukon normaalia pienempiin ryhmiin.Tämä mahdollistaa terveys- ja turvallisuusohjeistusten noudattamisen. Ammattikorkeakoulut päättävät käyttämiensä valintakoetilaisuuksien määrästä.

Yhteistä valintakoetta käytetään 22 ammattikorkeakoulussa valittaessa opiskelijoita AMK-tutkintoon johtaviinkoulutuksiin. Samalla kokeella voi hakea eri ammattikorkeakouluihin eri alojen koulutuksiin.Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutukseen ammattikorkeakouluilla onerilliset valintamenettelyt.

Maaliskuun 2021 yhteishaku

Ammattikorkeakoulujen syksyllä 2021 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin haetaan yhteishaussa 17.3–31.3.2021.Yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtaviin koulutuksiin. Yhteishaussa on mukana 22 ammattikorkeakoulua. Poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland järjestävät erilliset hakunsa.

Tuolloin hakija voi hakea enintään kuuteen koulutukseen.Ammattikorkeakoulututkintojenaloituspaikoistanoin puolettäytetään todistusvalinnalla ja loput AMK-valintakokeella.Ammattikorkeakoulut päättävät hakukohteittain, kuinka paljon aloituspaikkoja varataan todistuksen perusteella valittaville opiskelijoille. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja ammatillisella perustutkinnolla hakeville.

Kaikki ammattikorkeakoulut käyttävät todistusvalinnassa samoja pisteytysmalleja ylioppilastutkinnoille ja1.8.2015 jälkeen suoritetuilleammatillisille perustutkinnoille.Kaksoistutkinnon suorittaneet ovat mukana sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa.Lisäksi pisteytysmalleissa huomioidaan kansainvälisetEB-, IB- ja RP/DIA-tutkinnot.

Kaikki hakijat voivat lähtökohtaisesti osallistua AMK-valintakokeeseen 31.5–9.6. Jos hakija on tullutvalituksi todistusvalinnan kautta,hänen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.Valintakokeessa voikuitenkin tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveenopiskelupaikkaa.

Todistusvalinnan ja valintakokeen jälkeen hakijalle tarjotaan yhtä opiskelupaikkaa. Hän voi ottaa vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Takaisin