Ajankohtaista

AMK-OPISKELIJAVALINNAT - TILANNEKATSAUS 1/2018

Julkaistu 2018-02-09 13:10:49 EET.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019:

Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen ja uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen etenevät

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Kehittämishankkeen 2017-2019 tavoitteena on toteuttaa opiskelijavalinnat entistä hakijaystävällisemmin ja kustannustehokkaammin sekä enemmän digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Uudistusta tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi kehittämistyössä huomioidaan elokuussa 2017 julkaistut korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen toimenpiteet.

Todistusvalintoihin uudet pisteytysmallit

Ammattikorkeakoulut aikovat lähivuosina lisätä todistusvalintoja. Kevään 2020 yhteishaussa on tarkoitus ottaa käyttöön uudet, yhteiset pisteytysmallit ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen tutkintotodistuksen perusteella tehtäviin todistusvalintoihin. Malleja on valmisteltu ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytysmallin kehittämistyössä on käytetty aikaisempaa tutkittua tietoa sekä koulutusalakohtaisista verkostoista ja koulutusalan sidosryhmiltä saatua palautetta. Lisäksi pisteytysmallia on simuloitu Opintopolussa kehittämisen eri vaiheissa, ja se on käynyt kommenttikierroksilla koulutusalakohtaisissa verkostoissa.

Ammatillisen perustutkintotodistuksen pisteytysmallin kehittämisessä on kerätty tietoa ammatillisten perustutkintojen muutoksista, käytössä olleista tutkintotodistuksista sekä reformin jälkeen voimaan astuneesta lainsäädännöstä. Pisteytysmallin kehittämistyön lähtökohtana on ollut korkeakouluopinnoissa vaadittavien oppimisvalmiuksien arviointi. Kehittämistyössä on kuultu laajasti koulutusalakohtaisia verkostoja sekä keskeisiä koulutusalan sidosryhmiä. Aikaisempaa tutkittua tietoa aiheesta ei ole ollut saatavilla eikä pisteytysmallin simulointi ole ollut mahdollista.

Pisteytysmallit käsitellään hankkeen ohjausryhmän kokouksessa helmikuussa 2018 ja tämän jälkeen Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostossa Arenessa. Mallin valmistumisesta sekä lukioiden ja ammattillisten oppilaitosten todistusvalintojen käyttöönotosta ja siinä käytettävistä valintaperusteista tiedotetaan viimeistään elokuussa 2018.

Ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen valintakokeen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on digitaalisesti toteutettavan valtakunnallisen valintakokeen kehittäminen eri koulutusalat huomioiden. Uuden valintakokeen tarkoituksena on toteuttaa opiskelijavalinnat nykyistä tasavertaisemmin ja kustannustehokkaammin. Hankkeessa syntynyt uusi digitaalinen valintakoe korvaa aiemmat koulutusalakohtaiset valtakunnalliset valintakokeet.

Valintakokeen kehittämisessä on kartoitettu valtakunnallisesti ammattikorkeakoulusektorin valintakoekäytäntöjä ja aiempaa tutkittua tietoa valintakokeiden käytöstä. Keväällä 2018 määritellään valintakokeiden sisältöalueita muodostamalla tutkintokohtaiset asiantuntijapaneelit. Kutsu asiantuntijapaneeliin on lähetetty kaikkiin ammattikorkeakouluihin niiden tutkintojen osalta, joita järjestetään alle kymmenessä ammattikorkeakoulussa, ja muihin tutkintoihin arpomalla puolet tutkinnon järjestäjistä tai enintään kymmenen koulutuksen järjestäjää.

Uuden valintakokeen rakenne ja sisältö käsitellään hankkeen ohjausryhmän kokouksessa toukokuussa 2018. Lisäksi kevään 2018 aikana jatketaan digitaalisen kokeen teknisen toteutuksen suunnittelua. Uusi digitaalinen valintakoe on tarkoitus ottaa käyttöön laaja-alaisesti eri koulutusaloilla kevään 2019 yhteishaussa.

Lisätietoa

Lisätietoja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeesta löytyy osoitteesta www.amk-opiskelijavalinnat.fi

Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää AMK-valintakokeiden kehittämishankkeeseen liittyen, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen amk-opiskelijavalinnat(at)metropolia.fi

 

Lyhyt tiedote:

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019: Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen ja yhteisen digitaalisen valintakokeen kehittäminen etenee

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on toteuttaa opiskelijavalinnat entistä hakijaystävällisemmin ja kustannustehokkaammin sekä enemmän digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Uudistusta tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi kehittämistyössä huomioidaan elokuussa 2017 julkaistut korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen toimenpiteet.

Ammattikorkeakoulut aikovat lähivuosina lisätä todistusvalintoja. Kevään 2020 yhteishaussa on tarkoitus ottaa käyttöön uudet, yhteiset pisteytysmallit ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen tutkintotodistuksen perusteella tehtäviin todistusvalintoihin. Malleja on valmisteltu ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa. Kehittämistyön eri vaiheissa on kuultu laajasti koulutusalakohtaisia verkostoja ja keskeisiä sidosryhmiä.

Mallin valmistumisesta sekä lukioiden ja ammattillisten oppilaitosten todistusvalintojen käyttöönotosta ja siinä käytettävistä valintaperusteista tiedotetaan viimeistään elokuussa 2018.

Hankkeessa kehitetään myös digitaalisesti toteutettavaa valtakunnallista valintakoetta huomioiden eri koulutusalat. Uuden valintakokeen tarkoituksena on toteuttaa opiskelijavalinnat nykyistä tasavertaisemmin ja kustannustehokkaammin. Valintakokeen kehittämistyössä on kartoitettu ammattikorkeakoulujen valintakoekäytäntöjä ja aiempaa tutkimustietoa. Keväällä 2018 järjestetään tutkintokohtaiset asiantuntijapaneelit valintakokeen sisältöalueiden määrittämiseksi ja jatketaan myös digitaalisen kokeen teknisen toteutuksen suunnittelua.

Uuden valintakokeen rakenne ja sisältö käsitellään hankkeen ohjausryhmän kokouksessa toukokuussa 2018. Lisäksi kevään 2018 aikana jatketaan digitaalisen kokeen teknisen toteutuksen suunnittelua. Uusi digitaalinen valintakoe on tarkoitus ottaa käyttöön laaja-alaisesti eri koulutusaloilla kevään 2019 yhteishaussa.

Lisätietoa

Lisätietoja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeesta löytyy osoitteesta www.amk-opiskelijavalinnat.fi

Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää AMK-valintakokeiden kehittämishankkeeseen liittyen, voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen amk-opiskelijavalinnat(at)metropolia.fi

Takaisin