Ajankohtaista

Päivitä osaamisesi aikuisopiskelijana!

Aikuiskoulutus täydentää opiskelijan aiempaa työkokemusta ja koulutusta. Joustava, monimuotoinen opiskelutapa sopii työssäkävijän aikatauluihin. Koulutus on maksutonta.  Haku koulutuksiin on 12.5.2006 mennessä. Liity 400 aikuisopiskelijamme joukkoon!

Tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

-Liiketalous, 210 op
-Företagsekonomi, 210 sp
-Hotelli- ja ravintola-ala, 210 op
-Rakennustekniikka, 240 op
-Sähkötekniikka, 240 op
-Tietotekniikka, 240 op
-Ympäristöteknologia, 240 op

Hakukelpoisuus: Ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai ammatillinen perustutkinto tai opistoasteen tutkinto. Koulutus alkaa elokuussa 2006 ja kestää 3-5 vuotta.

Ylempi AMK-tutkinto

-Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
-Terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän muuttuneisiin koulutustarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuus: AMK- tai muu korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta alalta. Koulutus alkaa syksyllä 2006. Laajuus on 90 opintopistettä (n. 3vuotta).

Erikoistumisopinnot

- Kiinteistövälittäjän erikoistumisopinnot: Liiketalous, 45 op. Mahdollisuus erikoistua kiinteistövälityksen tehtäviin.
Hakukelpoisuus: tradenomitutkinnon tai soveltuvan opistotutkinnon suorittaneet, joilla on alan työkokemusta.

- Advanced theoretical skills for engineering, 30 cr. Englanninkielisen ohjelman tarkoituksena on tarjota lisäopintoja erityisesti vaativiin suunnittelutehtäviin tähtääville insinööreille.

Lisätietoja:

http://www.puv.fi/fi/koulutus/aikuiskoulutus/
hakutoimisto@puv.fi, puh. 06 326 3111

Takaisin