Ajankohtaista

Algerialaisdelegaatio Technobothniassa

Julkaistu 2011-05-10 08:29:11 EEST.

VAMKin yliopettaja Smail Menani aloitti keväällä 2010 projektin, jonka tarkoituksena on Algerian insinöörien korkeakoulutuksen käytännönläheistäminen Technobothnian malliin. Algerialaisdelegaatio Hafid Aouragin johdolla kävi tutustumassa torstaina 5.5. Technobothniaan. Ryhmää kiinnosti erityisesti energiatekniikan opetuksessa käytettävät laitteet ja opiskelijoiden osuus projekteissa.

Algeria-Technobothniassa.jpg

Kuvassa vas. Technobothnian johtaja Timo Kankaanpää, VAMKin sähkötekniikan lehtori Jari Koski, Maiouf Belhamel, Hafid Aourag, VAMKin tietotekniikan yliopettaja Smail Menani sekä Yousef Aklouf.

Aiesopimus yhteistyöstä

VAMK, Vaasan yliopisto sekä Mervento allekirjoittivat aiesopimuksen Algerian korkeakouluministeriön tekniikan tutkimus- ja kehitysosaston kanssa tutkimusyhteistyöstä energiatekniikan, erityisesti tuulivoimalatekniikan alueella. Sopimukseen sisältyy myös korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Sopimuksen allekirjoittajina olivat Hafid Aourag ja Maiouf Belhamel Algeriasta, Matti Jakobson ja Erkki Antila Vaasan yliopistosta sekä Elisabeth Malka ja Jorma Tuominen VAMKista.

Algeria-allekirjoitus.jpg

Allekirjoitustilaisuudessa vas. VAMKin vararehtori Elisabeth Malka, Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobson, Hafid Aourog, Maiouf Belhamel, Erkki Antila Vaasan yliopistosta sekä VAMKin tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja Jorma Tuominen.

SATEK

Käytännössä isäntänä vierailulle toimi SATEK, Suomi-Algeria Teknologiayhteistyöryhmä. SATEK on 1.4.2011 perustettu sateenvarjo-organisaatio suomalais-algerialaisen yhteistyön edistämiseksi. Perustajaorganisaatioina ovat VAMK, Vaasan Yliopisto, Aalto Yliopisto, Helsingin Yliopisto, Pohjanmaan kauppakamari, kehitysyhtiö Merinova, VTT ja lähinnä vaasalaisia energiasektorin yrityksiä. VAMK on yhteistyössä kokoavana osapuolena ja yliopettaja Smail Menani hoitaa koordinoinnin.

Delegaatio tutustui Vaasassa myös Merinovaan, Wärtsilään ja ABB:hen.


Teksti: Kalevi Ylinen
Kuvat: Vesa Sirén

Takaisin