Ajankohtaista

Akuuttihoitotyön täydennyskoulutus

Työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettavan täydennyskoulutusmoduulin teemana on akuuttipotilaan tutkimus ja hoito. Koulutus toteutetaan Vaasan ammattikorkeakoulun ja Svenska yrkeshögskolanin yhteistyönä ja opetuskielet ovat suomi ja ruotsi.

Koulutuksen tavoitteena on antaa sairaanhoitajille valmiudet tutkia ja hoitaa lievästi akuutisti sairaita potilaita sekä antaa heille potilasohjausta.

Kohderyhmä: Vaasan keskussairaalan ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten ja sairaaloiden sairaanhoitajat.
Hakukelpoisuus: sairaanhoitajan tutkinto ja viiden vuoden työkokemus sairaanhoitajan päivystysvastaanotolla ja/tai soveltuvalla lääkärin vastaanottoasemalla.
Koulutuksen kesto: 6.9.2004 - 18.3.2005. (5 ov, lähiopetus n. 2 päivää/kk)

Hakemukset opiskelutodistuksineen pyydetään toimittamaan 6.8.2004 mennessä:
Vaasan ammattikorkeakoulu
Sirkka Soini
Wolffintie 30
65200 Vaasa

Lisätietoja 2.8.2004 lähtien:
Anna-Lisa Rosengren, Svenska yrkeshögskolan
Puh. 06 328 5250, s-posti: anna-lisa.rosengren@syh.fi

Takaisin