Ajankohtaista

Aktuellt om bibliotekens och samlingsdatabasernas sammanslagning

Vasas gemensamma högskolebibliotek förverkligas från och med den 1.1.2010, men arbetet i anslutning till sammanslagningen kommer att förorsaka förändringar och avbrott i bibliotekens service redan under hösten. Aktuellt under veckorna 46-48:
 
Biblioteket på Wolffskavägen stängt

Verksamheten vid biblioteket på Wolffskavägen upphör idag den 12.11.2009. Under vecka 47 kan material som lånats på Wolffskavägen återlämnas till returneringslådan vid Wolffskavägens bibliotek. Från och med måndagen den 23.11. återlämnas allt material till Tritonia.
 
Biblioteket på Rådhusgatan stängt ti-fre 17-20.11.2009

Biblioteket på Rådhusgatan är stängt ti-fre 17-20.11.2009 på grund av sammanslagning av högskolebibliotekens samlingsdatabaser och att biblioteket på Wolffskavägen flyttas till Tritonia. Normala öppethållningstider fortsätter må 23.11.2009. Biblioteket på Rådhusgatan blir kvar i sitt nuvarande utrymme även efter sammanslagning av biblioteken.
 
Från EWA till TRIA

Biblioteksdatabasen EWA sammanslås med Tritonias databas TRIA. EWA stängs måndagen den 16.11.2009. Det är driftsavbrott i databaserna den 17-22.11.2009 för Vasas alla högskolor. Under avbrotten kan man inte förnya böcker eller söka i databasen. Lån förfaller inte. Måndagen den 23.11.2009 öppnas en ny, för Vasas högskolebiblioteken gemensam databas TRIA. Samtidigt träder Tritonias lånetider och förseningsavgifter i kraft (se http://www.tritonia.fi/se/palvelut/lainaus.php).
 
Sammanslagningen av databaserna berör även kundregistren, dvs. kundernas personuppgifter och lån överförs till nya TRIA. OBS! De reserveringar kunderna gjort överförs tyvärr inte till den nya databasen. Om du har gjort reserveringar, vänligen meddela dina reserveringar till biblioteket fr.o.m. den 23.11.
 
Vi beklagar de störningar som ändringsarbetena medför!  Tilläggsuppgifter om sammanslagningen kan fås via bibliotekets personal och hemsida.

Takaisin