Ajankohtaista

Aikuiskoulutuksen teemaviikolla kannustettiin luovuuteen ja innovatiivisuuteen

Kauppakeskus Rewell Centerissä vietettiin Aikuisopiskelijan päivää lauantaina 10.10. Vaasan Aikuisopiskelijan päivä oli osa valtakunnallista Aikuisopiskelijan viikkoa, jonka teemana oli tänä vuonna luovuus ja innovatiivisuus.

Tapahtuma keräsi paikalle lähes parisenkymmentä vaasalaista aikuiskoulutusta tarjoavaa toimijaa. Tapahtumassa haluttiin muistuttaa aikuisten kyvystä oppia kaikissa elämän vaiheissa, oppimisen hyödyistä työelämässä ja opiskelun ilosta rikkaana harrastuksena.Vamkin avoimen amk:n suunnittelija Kristiina Pulakka esitteli koulutusmahdollisuuksia Elias Badaulle Aikuisopiskelijan päivässä Rewell Centerissä.Oppilaitokset palkitsivat tapahtumassa ansioituneita aikuisopiskelijoitaan ja muistuttivat, että jokainen aikuisena opiskeleva on kunniamaininnan arvoinen. Kuvassa vasemmalta Vamkin Sinikka Hangasmäki, palkitut aikuisopiskelijat Iiris Aalto (oikeushallinto) ja Marjo Grönfors (sähkötekniikka) sekä Merja Salomäki-Jurkka ja Kristiina Pulakka Vamkista.Tapahtumassa oli mukana myös Vamkin hoitoalan opiskelijoita, jotka mittasivat halukkaiden verenpaineen. Kuvassa Jussi Siponen mittaa Maikki Määtän verenpainetta.

Teemaviikolla Vamk piti myös ABB:lla infon aikuiskoulutuksesta valtakunnallisen OpinOvi/Opinpolku -hankkeen puitteissa. Hankkeen tavoitteena on luoda aikuiskoulutuksen alueellinen verkosto, joka tuottaa väestölle ja elinkeinoelämälle aikuiskoulutusta koskevaa ohjausta sekä tuki-, tieto- ja neuvontapalveluita. Infopäivässä Vamkia edustivat oppilaitoskoordinaattori Merja Salomäki-Jurkka sekä kone- ja tuotantotekniikan opiskelija Aki Penttinen, joka työskentelee ABB:n Motors-yksikössä ostotehtävissä. Infopäivässä oli mukana myös Vaasan työvoimatoimisto sekä alueen aikuiskoulutuksen toimijoita (mm. Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Yrkesakademi, Novia, Korsholms vuxeninstitut ja Vaasa-opisto).

Työn ohessa opiskeleva Penttinen myönsi tuntevansa hyvin opiskelun haasteet ja piti tervetulleena hankkeen tavoitetta siitä, että tietoa olisi jatkossa mahdollista saada nykyistä keskitetymmin. Hankekoordinaattori Sirpa Viik sekä opinto-ohjaajana toimiva Kirsi Smulter Vaasan aikuiskoulutuskeskuksesta totesivat, että harmillisen usein työssä käyvän aikuisen opinnot viivästyvät tai saattavat jäädä kokonaan aloittamatta, kun tieto eri opintomahdollisuuksista ja esimerkiksi eri tukimuodoista on niin hajallaan. OpinOvi-hankkeen avulla asiaan toivotaan parannusta.

Aikuisopiskelijan viikkoa vietettiin Unescon aloitteesta yli 50 maassa. Suomessa Aikuisopiskelijan viikkoa vietettiin jo 12. kertaa.

ABB:lla eri aikuiskoulutusmahdollisuuksista olivat kertomassa projektin hankekoordinaattori Sirpa Viik, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen opinto-ohjaaja Kirsi Smulter sekä Vamkissa opiskeleva Aki Penttinen.

Kuvat: Vesa Sirén ja Merja Salomäki-Jurkka

 

Takaisin