Ajankohtaista

Aikuishaku käynnissä sosiaalialan koulutusohjelmaan (210 op)

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia sosiaalialan asiantuntijana yksilö-, perhe- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä sekä erilaisissa suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Lue lisää koulutusohjelman sisällöstä.

Hakuaika 1.-28.10.2005
Hakukelpoisuus:
Vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto. Vähintään 2 vuotta alan työkokemusta omaavilla etusija.
Valintakoe: 2.11.05 alkaen klo 12.00 Wollfintie 30:ssä.
Kokeeseen luettava kirjallisuus: Raunio, Kyösti 2000: Sosiaalityö murroksessa. Gaudeamus.
Valintakokeeseen lähetetään erillinen kutsu. 

Koulutus alkaa 2.1.2006 ja kestää 3 vuotta.

Lisätietoja ja hakulomakkeita

Takaisin