Ajankohtaista

Aikuinen, vahvista osaamistasi AMK-koulutuksilla - haku alkaen 3.8.2009

Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Vaasan ammattikorkeakoulun joustava ja monimuotoinen opiskelutapa sopii työssäkävijän aikatauluihin. Opintojen laajuus kartoitetaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla, jossa otetaan huomioon aiempi koulutus ja työkokemus.

Haku elo-syyskuussa 2009 alkavaan koulutukseen 3.-14.8.2009.

> Matkailu (restonomi AMK)
Koulutus valmentaa alan asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtäviin tai itsenäiseen yritystoimintaan. Erikoistuminen matkailuun tai ravintolapalveluihin. Hakukelpoisuutena lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai opistoasteen tutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus täysi-ikäisenä. Vamk käyttää aikuisopiskelijavalinnassaan myös harkinnanvaraista valintaa. Koulutus alkaa elokuun lopussa 2009 ja kestää 3-5 vuotta.

> Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (tradenomi, ylempi AMK)
Koulutus valmentaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin
sekä edistää erityisesti pk-yritysten kehittämistä. Vaasan amk:n suuntautumisvaihtoehtona kansainvälinen liiketoiminta.

> Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/sosionomi, ylempi AMK)
Osaamisvalmiudet sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden vaativiin asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtäviin.

> Rakentaminen (insinööri, ylempi AMK)
Valmiudet rakennusalan vaativiin projektinjohto-, tuotanto-, kiinteistönpito- ja suunnittelutehtäviin.

Hakukelpoisuutena soveltuva amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden alan työkokemus korkeakoulututkinnon jälkeen. Koulutukset alkavat syyskuussa 2009 ja kestävät noin 2-3 vuotta.

Haku lokakuussa 2009 alkavaan koulutukseen 10.-31.8.2009.

> Datanomista tradenomiksi (tietojenkäsittely)
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistut liiketalouden ja hallinnon tietojenkäsittelyn huippuosaajaksi. Tietojenkäsittelyn tradenomilla on hyvä näkemys tietohallinnosta sekä tietotekniikan merkityksestä ja mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Hakukelpoisuutena opistodatanomin tutkinto sekä vähintään kahden vuoden yleinen työkokemus, joka on hankittu täysi-ikäisenä.

> Opistoasteen sairaanhoitajasta AMK-sairaanhoitajaksi
Hoitotyön koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään hoitotyötä moniammatillisessa työyhteisössä niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Hakukelpoisuutena opistoasteen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto sekä vähintään kahden vuoden yleinen työkokemus, joka on hankittu täysi-ikäisenä.

Koulutukset alkavat 26.10.2009 ja kestävät enintään kaksi vuotta.

Lisätietoja ja hakulomakkeita:
www.puv.fi > Koulutus ja hakeminen > Aikuiskoulutus > Hakeminen
hakutoimisto@puv.fi, puh. 0207 663 300 (vaihde).

Takaisin