Ajankohtaista

Aikuinen, vahvista osaamistasi AMK-koulutuksilla - haku alkaen 2.8.2010

Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Vaasan ammattikorkeakoulun joustava ja monimuotoinen opiskelutapa sopii työssäkävijän aikatauluihin. Opintojen laajuus kartoitetaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla, jossa otetaan huomioon aiempi koulutus ja työkokemus.

Haku elo-syyskuussa 2010 alkavaan koulutukseen 2.-19.8.2010.

Opistotutkinnosta AMK-tutkintoon

> Opistodatanomista tradenomiksi (tietojenkäsittely)
Päivitä opistotutkintosi amk-tutkintoon koulutusohjelmassa, jossa huomioidaan erityisesti verkkopalvelujen kehittäminen sekä verkkoratkaisujen hyödyntäminen osana liiketoimintaa. Oppiminen tapahtuu osittain projektipohjaisesti ICT Pajassamme, jossa opiskelija toteuttaa IT-alan projektitöitä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Hakukelpoisuutena opistodatanomin tutkinto (tutkintovuosi 2000 tai aikaisempi) sekä vähintään kahden vuoden yleinen työkokemus, joka on hankittu täysi-ikäisenä.

> Opistoasteen sairaanhoitajasta AMK-sairaanhoitajaksi
Koulutuksessa opiskelija saavuttaa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään hoitotyötä moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, yksityisen palveluksessa tai potilas- ja kansalaisjärjestöissä.

Hakukelpoisuutena opistoasteen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto (pääsääntöisesti tutkintovuosi 2000 tai aikaisempi) sekä vähintään kahden vuoden yleinen työkokemus, joka on hankittu täysi-ikäisenä.

Hakulomake (saatavilla vk 29 lähtien): http://www.puv.fi/fi/koulutus/aikuiskoulutus/hakeminen/

Ylempi AMK-tutkinto

> Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/sosionomi ylempi AMK)
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko-opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi tutkinto.

Hakukelpoisuutena AMK-tutkinto (hoitotyö, terveydenhoitotyö, sosiaaliala) sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeinen työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu 31.7.2010 mennessä.

Ennakkotehtävä ja hakulomake (saatavilla vk 29 lähtien): http://www.puv.fi/fi/koulutus/ylempiamktutkinto/hakeminen/

Erikoistumisopinnot

> Hoito- ja kasvatustyö lastensuojelun sijaishuollossa
Opinnot on suunniteltu lastensuojelun sijaishuollon julkisissa tai yksityisissä yksiköissä työskenteleville sairaanhoitajille, lähihoitajille ja sosionomeille, jotka osallistuvat käytännön hoito- ja kasvatustyöhön.

Hakukelpoisuutena sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, alan opistoasteen tai ammatillinen perustutkinto sekä työkokemusta. Voimme käyttää myös harkinnanvaraista opiskelijavalintaa, kun hakija antaa hakemuksessa perustelut koulutukseen hakeutumiselleen.

Hakulomake: http://www.puv.fi/fi/koulutus/erikoistumisopinnot/hakeminen/

Lisätietoja:

http://www.puv.fi/fi/koulutus/aikuiskoulutus/

hakutoimisto@puv.fi, puh. 0207 663 300 (vaihde)

Takaisin