Ajankohtaista

Agentti-resursbanken - förmedlingstjänst för regionens företag

Agentti är en interaktiv resursbank som fungerar som förmedlingstjänst mellan regionens företag samt erbjuder dem ett nytt marknadsföringskanal. Banken kommer även att förstärka växelverkan mellan företag och Vasa yrkeshögskola genom att fungera som mötesplats mellan studeranden som söker praktikplats eller ämne för lärdomsprov och regionens arbetsgivarna.

Bekanta dig med Agentti-broschyr här!

Tilläggsuppgifter

Mats Sabel
Tel. 06 326 3539
GSM 040 556 4131
E-post mats.sabel@puv.fi

Takaisin