Ajankohtaista

975 nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna i Vasa

Yrkeshögskolornas gemensamma ansökan för de utbildningar som startar hösten 2007 har påbörjats. Närmare 25 000 nybörjarplatser vid 30 yrkeshögskolor finns att söka 26.3-13.4.2007.

I Vasa fungerar två yrkeshögskolor; Svenska yrkeshögskolan och Vasa yrkeshögskola.

Vasa yrkeshögskola har 575 nybörjarplatser vid vårens ansökning fördelade på utbildningsprogram inom företagsekonomi, turism, informationsbehandling, teknik samt social- och hälsovård. Tre av 14 utbildningsprogram erbjuds på svenska.

Inom Svenska yrkeshögskolan, som även har utbildningar i Nykarleby och Jakobstad, finns det 15 utbildningsprogram att välja mellan. De 400 nybörjarplatserna återfinns inom teknik, vård- och omsorg samt kultur.

De två yrkeshögskolorna är betydande utvecklare av regionens arbetsliv. Merparten av studerande kommer från fd Vasa län och de finner även jobb i regionen. Årligen utexamineras cirka 750 studerande från de båda yrkeshögskolorna.

För mera information angående ansökningsprocessen:

Vasa yrkeshögskola
Ansökningsbyrån, ansokningsbyran@puv.fi

Svenska yrkeshögskolan / Ansökningsbyrån
Liselott Båsk, liselott.bask@syh.fi

Takaisin