Ajankohtaista

30 000 valmistui ammattikorkeakouluista vuonna 2018

Julkaistu 2019-04-12 08:10:44 EEST.

Ammattikorkeakouluista valmistui 30 000 opiskelijaa viime vuonna. Luvussa ovat mukana myös Poliisiammattikorkeakoulusta, Högskolan på Ålandista ja ammatillisesta opettajakoulutuksesta valmistuneet. Opiskelijoita valmistui 1800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Valmistuneiden lisäksi uusien opiskelijoiden määrä kasvoi tuhannella, joten ammattikorkeakoulut jatkoivat toimintansa tehostamista.

Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriön perus- ja strategiarahoitus oli 9 miljoonaa edellisvuotta pienempi. Henkilöstön määrä pysyi lähes ennallaan.

-Korkeakoulutuksen laajentaminen ei jatkossa onnistu koulutusta tehostamalla, korostaa Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen. Hän muistuttaa, että Suomen tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen määrää ja saada puolet nuorista aikuisista suorittamaan korkeakoulututkinto vuoteen 2030 mennessä.

Ammattikorkeakoulujen yhteenlaskettu liikevaihto kuitenkin kasvoi innovaatio- ja kehittämistoiminnan ulkopuolisen rahoituksen lisääntyessä. Myös OKM on jakanut hankerahoitusta korkeakoulutuksen kehittämiseen ja osaajapulaan vastaamiseen. Ministeriön perus- ja strategiarahoitus kattaa keskimäärin 81 prosenttia ammattikorkeakoulujen liikevaihdosta. Talousluvuissa ovat mukana Manner-Suomen 23 ammattikorkeakoulua, sillä OKM ei rahoita Poliisiammattikorkeakoulun ja Högskolan på Ålandin toimintaa.

-Hankerahoitus on aina sidottu käyttötarkoitukseensa eikä se korvaa perusrahoituksen puutteita, Lempinen muistuttaa.

Kireästä taloudellisesta tilanteesta kertoo, että viisi ammattikorkeakoulua teki tappiollisen tuloksen viime vuonna (tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja). Ammattikorkeakoulujen taloudenpitoa ohjaa osakeyhtiölaki, joten tappio tekeminen alentaa omaa pääomaa ja pakottaa uusiin sopeuttamistoimiin.

Alkuvuodesta on jo kolmessa ammattikorkeakoulussa käyty YT-neuvotteluita, jotka ovat johtaneet henkilöstön vähentämisen ja lomautuksiin.

Soteala pysähtyisi ilman ammattikorkeakoulutettuja

Sosiaali- ja terveysalalle ammattikorkeakouluista valmistui lähes 10 000 ammattilaista. Alan suurimmat tutkinnot ovat sairaanhoitaja (3500), sosionomi (2300) ja terveydenhoitaja (700). Sotealan korkeakouluista valmistuu ammattikorkeakouluista 80 prosenttia.

-Sosiaali- ja terveysala pysähtyisi ilman ammattikorkeakoulutettuja, Lempinen summaa viime vuoden tilastoja. Insinöörejä valmistui 500 enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä oli ammattikorkeakoulujen vastaus yritysten osaajapulaan.

Kaikkiaan insinöörejä valmistui 5300 ja liiketalouden tradenomeja 6000.

Kaikkiaan ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 24 506 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 3116.

Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulusta valmistui 262 opiskelijaa, joista 25 suoritti poliisin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Högskolan på Ålandista valmistui 56 opiskelijaa.

Takaisin